Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Proste przyrządy do kontroli

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Systematyczna kontrola stanu toru i szyn polega na okresowym sprawdzaniu szerokości toru, przechyłki, wzajemnego położenia styków, wielkości osiadania toru, zużycia szyn itp. Do sprawdzenia szerokości toru używa sie toromierza. Jest to odpowiednio ukształtowana łata drewniana, umożliwiająca sprawdzenie, czy między szynami (14 mm poniżej poziomu główki) jest zachowana właściwa szerokość toru. Do jednoczesnego sprawdzania szerokości toru i odczytywania odchyłek oraz do pomiaru przechyłki toru używa się toromierzy z wysuwanym końcem, z podziałką milimetrową do odczytywania poszerzenia lub zwężenia toru, oraz toromierzy z podziałką na tarczy do odczytywania tych wielkości. Toromierze używane na liniach z odcinkami izolowanymi powinny mieć wkład izolujący obydwa końce przyrządu. Pomiar przechyłki przeprowadza się poziomnicą. Wartość przechyłki odczytuje się na podziałce lub kalibrowanej podkładce drewnianej, podkładanej pod unoszony koniec poziomnicy. Położenie toru względem znaków regulacji osi toru sprawdza się przenośnicą, natomiast prostopadłość położenia styków i podkładów względem osi toru — węgielnicą. Do pomiaru zużycia główki szyny stosowane są profilografy szynowe, które podkłada się podstawą pod stopkę szyny a suwak z tylną płytką i zaciska sie na górnej powierzchni główki szyny. Boczne zużycie mierzy się szpilką pomiarową i odczytuje na podziałce suwaka. Do pomiaru wysokościowego zużycia służy suwak oraz podziałka podstawy. Docisk suwaka do podstawy zapewniają sprężyna dociskająca i śruba.  [patrz też: zasada otomoto, zasada otomoto gdańsk, zasada otomoto Katowice ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: auto auto ostrobramska icd otomoto zasada otomoto