Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Analiza drgań skrętnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Obliczenie kontrolne wału korbowego na drgania skrętne polega na zastąpieniu rzeczywistego układu drgającego zastępczym układem obliczeniowym, wyznaczenie jego częstotliwości drgań własnych i określenie głównych składowych harmonicznych. Obliczenie takie jest dość kłopotliwe, ponieważ:

— skomplikowany kształt walu utrudnia ustalenie jego sztywności skrętnej,

— nie wszystkie masy drgającego układu biorą udział w ruchu obrotowym; cześć mas korbowodów i masy tłoków poruszają się posuwisto-zwrotnie; wpływ ich na drgania całego układu jest różny, zależnie od wzajemnych położeń wykorbienia wału i korbowodu,

— obliczenie częstotliwości drgań własnych układu drgającego wielomasowego (silnika wielocylindrowego) jest możliwe jedynie metodą kolejnych przybliżeń.

Krytyczna prędkość obrotowa. Niebezpieczne prędkości obrotowe walu korbowego (z uwagi na rezonans) określa się najłatwiej z wykresu pomocniczego: oś odciętych prędkości biegu silnika, oś rzędnych — częstotliwości drgań własnych, jeżeli proste przechodzace przez początek układu współrzędnych odpowiadają stałemu rzędowi harmonicznych składowych (h = const), dla których stosunek częstotliwości drgań własnych do prędkości obrotowej jest stały i wyraża się np. połówkami kolejnych liczb naturalnych (silnik czterosuwowy). Przecięcie prostej poziomej, odpowiadającej znalezionej częstotliwości drgań własnych, z prostymi głównych składowych harmonicznych (dla danego silnika) wyznacza prędkość obrotową rezonansu z rozpatrywaną składową harmoniczną główna. Wykres  taki sporządza się zwykle dla 11 10, ponieważ rezonanse dalszych składowych nie mają znaczenia praktycznego (z uwagi na małe amplitudy).

Węzeł drgań skrętnych, gdzie odkształcenia skrętne wału są maksymalne i tym samym najczęściej następuje zmęczeniowe pękniecie walu, znajduje sie niemal zawsze pomiędzy kołem zamachowym i najbliższym mu wykorbieniem, W zasadzie każdy wał ma nie jedna, lecz cały szereg częstotliwości drgań własnych odpowiadających różnym tzw. postaciom drgań, charakteryzujących się występowaniem jednego, dwóch itd. węzłów drgań: Częstotliwości drgań wyższych postaci są jednak tak duże, że w praktyce mogą być przeważnie pomijane. Znając własności tłumiące materiału wału można obliczyć maksymalne naprężenia powodowane podczas ewentualnych rezonansów i uwzględnić je w obliczeniu zmęczeniowym wału korbowego. Tłumik drgań skrętnych. W rzędowym silniku wielocylindrowym o długim wale korbowym (sześciocylindrowy lub ośmiocylindrowy) często nie można uniknąć rezonansu ze stosunkowo niskiego rzędu harmonicznymi głównymi w zakresie użytkowych prędkości biegu silnika. Konieczne jest wtedy zastosowanie tłumika drgań skrętnych walu, który zmieniając częstotliwość swobodnych drgań skrętnych rozstraja cały układ drgający w razie rezonansu. [hasła pokrewne: zasada otomoto, krotoski cichy samochody używane, krotoski cichy samochody używane Warszawa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: euroauto krotoski cichy samochody używane zasada otomoto