Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Wybojomierz

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Do odmierzonego podsypywania podkładów używa się narzędzi potrzebnych do pomiaru wysokości, na jaką należy podnieść podkłady; — odmierzania (porcjowania) potrzebnej ilości podsypki; wprowadzania odmierzonej porcji pod podkładu; — usuwania podsypki z okienek i od czół podkładów; — podnoszenia teru; — dowożenia nowej podsypki. Do pomiaru wysokości, na jaką należy podnieść podkłady, stosuje się kliny z twardego drewna albo krzyże niwelacyjne. Komplet krzyży niwelacyjnych składa się z dwóch krzyży stałych i jednego krzyża ruchomego, Krzyż stały składa się z drążka, tablicy i uchwytu, przeznaczonego do przymocowania krzyża do szyny. Krzyż ruchomy ustawia się na toku szynowym między krzyżami stałymi i za pomocą urządzenia zębatkowego powoduje się wysuwanie prowadnicy. Pomiar wysokości ukrytych wybojów może być przeprowadzony wybojomierzem złożonym z suwaka i oprawki osadzonej na stalowym drążku. Pod wpływem nacisku kół taboru suwak przesuwa się, umożliwiając odczytanie wartości wyboju na jego podziałce, Miejsce wybojów ustala się przez opukiwanie podkładów ciężarkiem osadzonym na rurce ub narzędziem, np. podbijakiem. Do odmierzania potrzebnej ilości podsypki używa się miarek o różnej objętości, a do podsypywania odmierzonej ilości podsypki pod podkłady — łopatek. Dużą miarką odmierza się podsypkę, którą zsypuje się na długą łopatkę, przy podsypywaniu od czoła podkładów. Małą miarką odmierza się podsypkę do zsypania na krótką łopatkę przy podsypywaniu z boku podkładów. Pojemność dużej miarki odpowiada objętości czterech małych miarek, przy czym jednostka podziałki odpowiada podniesieniu 0 1 mm jednego końca podkładu. [podobne: zasada otomoto, zasada otomoto gdańsk, zasada otomoto Katowice ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: auto auto ostrobramska icd otomoto zasada otomoto