Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Dyblarka hydrauliczna

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Do usunięcia podsypki z okienek między podkładami i od ich czół używa się wideł lub szufli stalowych, a do dowożenia podsypki — specjalnych wózków jednoszynowych bądź dwuszynowych. Tor podnosi się podnośnikami korbowymi albo klinami okutymi blachą; kliny stosuje się ostateczności z uwagi na ich małą efektywność i duży wysiłek robotników przy wbijaniu. Przyrządy do wymiany dybli w podkładach betonowych wbijanie lub wymiana dybli w podkładach drewnianych nie sprawia większego kłopotu — znacznie trudniejsza jest wymiana dybli w podkładach betonowych, do ścianek których przylegają falistą powierzchnią. Przed wymianą, dyble powinny być rozwiercone wiertłem o średnicy 36 do 38 mm. Dla usprawnienia rozwiercania należy stosować wiertła z nałożonym ogranicznikiem pierścieniowym. Rozwiercone dyble usuwa się z podkładów betonowych dyblarkami lub dłutownicami. Dyblarka hydrauliczna składa się z ramy, opartej na dwóch kołach z obrzeżami oraz jednym kole bezobrzeżowym, toczącym się po drugim toku szynowym. Pod podłużnicą ramy znajdują się uchwyty szczękowe, zabezpieczające maszynę przed wywróceniem podczas pracy. Narzędzie do wymiany dybli jest przymocowane sworzniem do płytki narzędziowej, która wraz z prowadnicą wykonuje pionowe ruchy posuwisto—zwrotne. Prowadnica jest smarowana w obejmie. Narzędzie składa się z dwóch półtulei z naciętymi na wklęsłych powierzchniach uzębieniami o podziałce odpowiadającej występom falistej powierzchni dybla. Podczas zagłębienia narzędzia następuje odspojenie drewna od betonu i zakleszczenie dybla z narzędziem, spowodowane sprężystością drewna. Podczas powrotnego ruchu narzędzia dybel wysuwa się z otworu. Narzędzie przymocowane do płytki narzędziowej jest przesuwane siłownikiem hydraulicznym. Pompa układu hydraulicznego, napędzana silnikiem spalinowym, jest zasilana ze zbiornika i tłoczy olej do siłownika hydraulicznego, sterowanego dźwignią ręczną rozdzielacza IZ. W skład układu hydraulicznego wchodzą ponadto: zbiornik oleju, zawór bezpieczeństwa, filtr i manometr ciśnienia oleju. Do usuwania dybli można przystąpić po zaciśnięciu uchwytów szczękowych na szynach. Po dojściu narzędzia do końca dybla, pokrętłem obracamy narzędzie 5 0 1/4 rad (45 0 ), po czym dźwignią rozdzielacza zmieniamy ruch narzędzia na przeciwny. [przypisy: zasada otomoto, zasada otomoto gdańsk, zasada otomoto Katowice ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: auto auto ostrobramska icd otomoto zasada otomoto