Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Dobór koła zamachowego

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Wymiary kół zamachowych licznych silników są często większe niż wystarczające do zabezpieczenia wymaganej równomierności ich biegu, czyli zapewniają o wiele mniejsze współczynniki nierównomierności biegu niż dopuszczalne. Wynika to z okoliczności, że wielokrotnie wymiary kola zamachowego jako tarczy oporowej sprzęgła są większe niż wymagane do zapewnienia żądanej nierównomierności biegu. Kola zamachowe silników dużych ciągników i samochodów ciężarowych (zwłaszcza ciągnących przyczepy) oraz silniki samochodów popularnych dobiera się pod katem łatwości ruszania pojazdu z miejsca. W takich przypadkach, kiedy stosunek mocy silnika do ciężaru pojazdu jest niewielki, z reguły wymiary koła zamachowego są znacznie większe niż wymagane do  utrzymywania dopuszczalnej nierównomierności biegu silnika, ponieważ pojazd rusza z miejsca w okresie poślizgu sprzęgła głównie kosztem energii kinetycznej koła zamachowego. Wynika stąd, że moment bezwładności kola zamachowego Ik musi wynosić co najmniej:

Ip/qn (pe — 1) [kGcm • sek2], gdzie: IP — moment bezwładności masy pojazdu z uwzględnieniem mas wirujących, zredukowany na wał silnika, sprawność przenoszenia napędu oraz stosunek prędkości kątowej walu korbowego na początku włączania sprzęgła i po zakończeniu jego poślizgu. (v 1,5. ..2,5). [hasła pokrewne: zasada otomoto, krotoski cichy samochody używane, krotoski cichy samochody używane Warszawa ]

Wał korbowy wraz z kołem zamachowym oraz korbowodami i tłokami stanowi układ sprężysty charakteryzujący się pewną ściśle określoną częstotliwością swobodnych drgań skrętnych. Częstotliwość tę określa się liczbą pełnych (tam i z powrotem) wychyleń skrętnych jednego końca wału względem drugiego w ciągu jednej sekundy. Podczas pracy silnika na jego wał korbowy działają okresowo zmienne siły styczne od poszczególnych cylindrów o charakterze impulsów wymuszających sprężyste odkształcenia skrętne wału. Ze względu na regularne powtarzanie się takich impulsów, wał korbowy drga skrętnie w rytmie zmienności sił stycznych, które mogą być rozłożone na szereg składowych sił o przebiegu harmonicznym (sinusoidalnie zmiennym).

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: euroauto krotoski cichy samochody używane zasada otomoto