Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Drgania skrętne wału korbowego

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Długości okresów poszczególnych składowych harmonicznych maja się do siebie jak odwrotności kolejnych liczb naturalnych (1/1, 1/2, 1/3 itd.). Amplitudy poszczególnych składowych harmonicznych i ich wzajemne przesunięcia fazowe zależą od przebiegu wypadkowej siły stycznej. Ze wzrostem rzędu harmonicznej maleje jej amplituda. Zasada ta nie zawsze obowiązuje dla rzędów 0,5 . . .2.

Rząd harmonicznej składowej jest to stosunek: h 3600/7, gdzie: — kąt obrotu wału korbowego odpowiadający pełnemu okresowi składowej harmonicznej). W silnikach dwusuwowych rzędy składowych harmonicznych odpowiadają kolejnym liczbom naturalnym (1, 2, 3 itd.), a w silnikach czterosuwowych — połowom kolejnych liczb naturalnych (0,5, 1,0, 1,5, 2,0 itd.).  Dla przykładu obok podano amplitudy składowych harmonicznych siły stycznej gazowej, wyrażonej jako wielokrotność średniej siły stycznej gazowej typowego silnika, którego Pi 7 kG/cm2. Rząd siły stycznej masowej nie zależy od liczby suwów w przebiegu pracy i równy jest zawsze kolejnym liczbom naturalnym.

Zjawisko rezonansu zachodzi, gdy częstotliwość drgań własnych wału korbowego jest równa częstotliwości którejkolwiek ze składowych harmonicznych. W razie rezonansu naprężenia wewnętrzne w materiale wału znacznie wzrastają, przekraczając wielokrotnie naprężenia wynikające ze zwykłych warunków obciążenia walu. Ponieważ liczba składowych harmonicznych jest nieskończenie wielka, a ponadto wał obraca się w szerokim zakresie prędkości obrotowych, więc teoretycznie zawsze jest możliwy rezonans z co najmniej jedną ze składowych harmonicznych, wymuszających drgania skrętne wału. [hasła pokrewne: zasada otomoto, krotoski cichy samochody używane, krotoski cichy samochody używane Warszawa ]

Jak wynika z danych zestawionych na str. 184, amplitudy składowych harmonicznych wyższych rzędów (powyżej 8. . . 10) są bardzo małe, rezonans z nimi nie jest więc dla walu niebezpieczny. Wskutek tarcia międzycząsteczkowego (wewnętrznego) materiału wału, tarcia czopów w łożyskach, tłoków o gładź cylindrów itd. drgania skrętne są skutecznie tłumione.

Niebezpieczny w silniku wielocylindrowym jest jedynie rezonans z tzw. harmonicznymi głównymi, ponieważ pozostałe składowe harmoniczne dla całości układu korbowego wzajemnie się znoszą. Pozostałe składowe harmoniczne moga wywołać drgania jedynie poszczególnych wykorbień (drgania drugiej, trzeciej itd. postaci). Brak wówczas warunków do rezonansu, ponieważ krótki odcinek walu odpowiadający jednemu wykorbieniu jest znacznie sztywniejszy niż cały wal i ma odpowiednio większą częstotliwość drgań własnych. Harmoniczne główne silnika czterosuwowego mają rząd stanowiący wielokrotność połowy liczby cylindrów, a silnika dwusuwowego — równy wielokrotności liczby cylindrów silnika.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: euroauto krotoski cichy samochody używane zasada otomoto