Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Działanie silników turbospalinowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Moc geometrycznie i termodynamicznie podobnych maszyn wirnikowych jest w przybliżeniu wprost proporcjonalna do masowego natężenia przepływu gazu, które przy jednakowych prędkościach przepływu gazu i jednakowych prędkościach obwodowych wirników jest z kolei wprost proporcjonalne do kwadratu wymiarów liniowych (np. średnic), a odwrotnie proporcjonalne do kwadratu prędkości obrotowej wirnika. Turbiny i sprężarki silników samochodowych mają zatem z konieczności bardzo wysokie prędkości obrotowe wirników; n = 22000. . . 52000 obr/min zespół turbina i sprężarka oraz n = 13000. . .43000 obr/min — turbina napędowa. Stwarza to konieczność stosowania zwolnicy o dużym przełożeniu między wałem turbiny napędowej a skrzynką biegów. [hasła pokrewne: papis otomoto, auto ostrobramska, renault używane z gwarancją ]

Spaliny o temperaturze i ciśnieniu wyższych niż temperatura i ciśnienie otoczenia wytwarzane sa zwykle w zespole wirnikowym (rys. 39-1), rzadziej w tzw. tłokowej wytwornicy spalin. W zespole wirnikowym powietrze sprężane jest w sprężarce wirnikowej napędzanej przez turbinę.

Spalanie w silniku turbospalinowym z wirnikowa wytwornicą spalin może przebiegać w sposób ciągły lub nieciągły, a w urządzeniach tłokowych tylko w sposób nieciągły. Teoretycznie spalanie nieciągłe pozwala na osiągnięcie wyższych sprawności niż spalanie ciągłe. Trudności konstrukcyjne i eksploatacyjne związane z koniecznością zainstalowania zaworów w komorze spalania silnika o spalaniu nieciągłym sprawiają, że obecnie produkowane są tylko samochodowe silniki turbospalinowe o spalaniu ciągłym.

Natomiast w silniku turbospalinowym z odzyskiwaniem ciepła ze spalin temperatura czynnika pracującego, przepływającego między spreżarką a turbiną, najpierw w wymienniku ciepła, w następstwie ogrzewania powietrza wypływającego ze sprężarki spalinami wypływającymi z turbiny.

Przebieg pracy silnika turbospalinowego. Czynnik pracujący w silniku turbospalinowym zmienia swój skład chemiczny, nie powraca do stanu początkowego, lecz jest usuwany na zewnątrz silnika, nie wykonuje zatem obiegu termodynamicznego. Przebieg pracy, czyli przebieg zmian stanu czynnika pracującego wzdłuż drogi jego przepływu przez silnik turbospalinowy, może być natomiast porównany z obiegiem teoretycznym (porównawczym).

Obieg Braytona jest obiegiem teoretycznym silnika turbospalinowego o spalaniu ciągłym oraz sprężaniu i rozprężaniu adiabatycznym (bez wymiany ciepła). Przemiana adiabatyczna 1—2 odpowiada sprężaniu powietrza w sprężarce. Przemiana adiabatyczna 3—4 odpowiada rozprężaniu spalin w jednej lub kilku turbinach.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: auto ostrobramska papis otomoto renault używane z gwarancją