Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Kadłuby silników samochodowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Ze względu na konstrukcję, wśród kadłubów silników samochodowych rozróżnia sie ogólnie dwie podstawowe odmiany:

— kadłub jednolity; skrzynia korbowa i blok lub bloki cylindrów tworzą jedną całość, przeważnie w postaci jednolitego odlewu lub niekiedy konstrukcji spawanej; wykonanie typowe dla silników chłodzonych wodą, stosunkowo tanich i produkowanych masowo,

— kadłub członowy; skrzynia korbowa jest połączona z blokiem lub blokami cylindrów za pomocą śrub, co umożliwia wykonywanie poszczególnych członów kadłuba z różnych materiałów; Wykonanie stosowane prawie wyłącznie w silnikach o dużych mocach, przeważnie wysokoprężnych, oraz dość często w widlastych silnikach o zapłonie iskrowym, a ponadto z reguły — w razie naprzeciwległego układu cylindrów; do członowych zalicza się również kadłuby chłodzonych powietrzem silników o indywidualnych cylindrach odejmowanych.

Zależnie od wykonania skrzyni korbowej, wśród kadłubów silników samochodowych rozróżnia się trzy zasadnicze odmiany:

— kadłub dzielony w osi walu korbowego; obrzeże miski olejowej znajduje się na wysokości osi obrotu wału korbowego, co pozwala na ograniczenie do minimum własnego  ciężaru kadłuba, lecz zmusza do stosowania dość sztywnego walu korbowego ; wykonanie najbardziej rozpowszechnione, typowe dla lekkich silników o małych lub średnich mocach, produkowanych masowo,

— kadłub dzielony poniżej osi walu korbowego; obrzeże miski olejowej znajduje sie znacznie poniżej osi obrotu wału korbowego, co zapewnia dużą sztywność kadłuba lecz jednocześnie zwiększa jego ciężar własny; wykonanie typowe dla silników o dużych mocach, przeważnie wysokoprężnych, [więcej w: zasada otomoto, krotoski cichy samochody używane, krotoski cichy samochody używane Warszawa ]

— kadłub tunelowy; skrzynia korbowa i miska olejowa tworzą jedną całość konstrukcyjną w postaci sztywnej obudowy wału korbowego, ustalonego zwykle w łożyskach tocznych.

Od kadłuba silnika wymaga sie na ogól dość dużej sztywności, zapewniającej prawidłowe warunki, współpracy czopów głównych wału korbowego i ich łożysk. Jeżeli cylindry wywiercone są bezpośrednio w bloku cylindrów, od jego materiału wymaga sie dostatecznej odporności na zużycie gładzi cylindrów i zadowalającej współpracy z nią tłoków. Istotne znaczenie ma również sztywność górnej płyty bloku cylindrów, decydująca o utrzymaniu szczelności w miejscach styku z głowicą.

Ciężar kadłuba rzędowego silnika samochodowego stanowi zwykle 25 . . .37% własnego ciężaru silnika. Natomiast gdy chodzi o silniki widlaste, ciężar kadłuba wynosi średnio tylko 2600 własnego ciężaru silnika.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: euroauto krotoski cichy samochody używane zasada otomoto