Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Koła zamachowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Współczynnik nierównomierności biegu silnika (ó) jest miernikiem zmian prędkości kątowej wału korbowego podczas jednego jego pełnego obrotu. Współczynnik ten określa zależność: ó = (Omax — (Ornin)/OJSr gdzie: (r)max największa prędkość kątowa (chwilowa) wału, najmniejsza prędkość kątowa (chwilowa) wału oraz = = + enmin). Układ napędowy samochodu działa sprawnie, jeżeli współczynnik nierównomierności biegu silnika zawiera się w zakresie 0,010. . .0,025.

Zadania koła zamachowego. Wymaganą równomierność biegu silnika uzyskuje się przez zastosowanie koła zamachowego o odpowiednio dużym momencie bezwładności. Czym moment ten jest większy, tym chwilowe nadwyżki i niedobory momentu obrotowego (w stosunku do momentu średniego) powodują mniejsze przyspieszenia i opóźnienia ruchu obrotowego wału korbowego. Im silnik ma więcej cylindrów, tym bardziej równomierny jest przebieg chwilowego momentu obrotowego i tym mniejszy moment bez. władności koła zamachowego wystarcza do uzyskania żądanego współczynnika nierównomierności biegu silnika. Z tych samych powodów silnik dwusuwowy wymaga mniejszego koła zamachowego niż silnik czterosuwowy o takiej samej liczbie cylindrów i podobnym momencie obrotowym.

Moment bezwładności koła zamachowego konieczny do uzyskania określonego współczynnika nierównomierności biegu silnika (h) wyznaczą sie z równania bilansu energetycznego: J — A/O,OII • ó • n: [kGm • sek2], gdzie: n prędkość obrotowa walu korbowego [0br/min] oraz A największa praca podczas przyspieszania lub opóźniania walu silnika [k Gm], proporcjonalna do największej powierzchni dodatniej lub ujemnej wykresu.

Konstrukcja koła zamachowego. Zwykle koła zamachowe wykonywane są jako odlewy żeliwne lub rzadziej jako staliwne. Kształtuje się je w taki sposób, aby kosztem minimum ciężaru uzyskać maksymalny moment bezwładności, czyli jak największą cześć masy kola umieszcza się na dużej  odległości od Środka obrotu. Koło zamachowe osadza się na kołnierzu walu korbowego, którego zewnętrzna powierzchnia lub podtoczenie na powierzchni czołowej wykorzystuje się jako powierzchnię środkującą. Moment napędowy przenoszony jest przez kołki zwykłe lub śrubowe albo dzięki oporom tarcia pomiędzy dociśniętymi powierzchniami, podczas gdy śruby mocujące zabezpieczają jedynie koło zamachowe przed zsunięciem się z wału. Czołowa powierzchnia koła zamachowego spełnia zwykle zadania tarczy oporowej ciernego sprzęgła tarczowego. Na obrzeże koła zamachowego nasadza się stalowy wieniec zębaty, który współpracując z kołem zębatym rozrusznika umożliwia uruchamianie silnika. [patrz też: zasada otomoto, krotoski cichy samochody używane, krotoski cichy samochody używane Warszawa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: euroauto krotoski cichy samochody używane zasada otomoto