Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Komory spalania

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Stosunek powierzchni czołowej przepływu powietrza do powierzchni czołowej przepływu spalin wynosi 1 : 2. Obrotowy ruch zasobnika zapewnia wymianę ciepła w sposób ciągły. Prędkość obrotowa zasobnika wynosi 6. . .30 obr/min. W obrotowych wymiennikach ciepła duże trudności nastręcza konieczność uszczelnienia przestrzeni, przez które przepływa powietrze i spaliny głównie ze względu na nierównomierne odkształcenia części wymiennika nagrzanych do różnych temperatur. Strata przedmuchu w wymiennikach obrotowych sięga 300. Duża strata przedmuchu w tych wymiennikach może znacznie obniżył sprawność silnika. Ponadto sprawność silnika nieco maleje wskutek spadku ciśnienia gazu w w mierniku, wynoszącego 4. . . 5%.

Paliwo. Silnik turbospalinowy może w zasadzie pracować na każdym prawie gatunku paliwa płynnego. Jako paliwo do silników turbospalinowych samochodowych stosuje się najczęściej: naftę, olej napędowy, benzynę lub lekkie destylaty ropy naftowej.

Tworzenie i spalanie mieszanki. Paliwo wtryskiwane jest do komory spalania przez wtryskiwacz w sposób ciągły pod ciśnieniem 40. . .60 kG/cm2. Podczas rozruchu silnika mieszaninę palna zapala sie z reguły przez wyładowanie elektryczne na świecy, po czym spalanie przebiega w sposób ciągły.

Temperatura spalin prze niechłodzonym układem łopatkowym turbiny nie powinna przekraczać 800. . 900 oc.

Prędkość powietrza na wlocie do komory spalania wynosi około 40 m/sek, w strefie spalania 10. . .25 m/sek. Prędkość wypływu spalin z komory spalania wynosi 100. . .160 m/sek. Powietrze rozdziela się komorze spalania na tzw. powietrze pierwotne i powietrze wtórne. Powietrze pierwotne wpływa przez wzburzacz do komory ogniowej, zawartej w rurze ogniowej komory spalania.

Zawirowanie strumienia powietrza we wzburzaczu polepsza wymieszanie powietrza wtryskiwanym paliwem. Powietrze wtórne przepływające przez pierścieniową przestrzeń miedzy rurą ogniowa a ściankami kadłuba komory spalania przedostaje się przez odpowiednio rozmieszczone otwory w rurze ogniowej do wnętrza komory ogniowej już poza strefą spalania. [patrz też: krotoski cichy samochody używane, auto stefaniak, samochody poleasingowe pko ]

Samochodowe silniki turbospalinowe wyposażone są najczęściej w dzbanowe komory spa- lania w liczbie jedna do trzech lub kątowe komory spalania.

Kątową komorę spalania cechuje zmiana kierunku przepływu gazu 0 900, co jest niekorzystne pod względem gazodynamicznym, ponieważ powoduje większy spadek ciśnienia spalin niż w przypadku przepływu prostoliniowego przez komory dzbanowe. Kątowa komora spalania jednak pozwala na znaczne skrócenie długości silnika. Wyjątkowo w silnikach wytwórni Turbomica zastosowano pierścieniowe komory spalania, otaczające pierścieniowo wał łączący sprężarkę z turbina. Zastosowanie pierścieniowej komory spalania pozwala na równomierne zasilanie turbiny spalinami na całym obwodzie, co wpływa dodatnio na sprawność turbiny. Pierścieniowe komory spalania nie nadają się dla silników o małych mocach, w których występują małe natężenia przepływu powietrza.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: auto stefaniak krotoski cichy samochody używane samochody poleasingowe pko