Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Konstrukcja rozrządu tłokowego

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Ścianka cylindra między kanałami wymaga intensywnego chłodzenia miejscowego. Szczególne znaczenie ma chłodzenie żeberek w silnikach o tłokach przeciwbieżnych, gdzie szczeliny wylotowe rozmieszczone są na całym obwodzie cylindra. W przypadku zastosowania żeberek na ogół chłodzenie każdego z nich zapewnia się przez oddzielny kanał wodny.

Tłoki silników o rozrządzie tłokowym wykonywane są przeważnie ze stopów lekkich. Długość płaszcza tłoka, od której zależy intensywność przekazywania ciepła od tłoka do cylindra, projektowana jest z uwzględnieniem niekorzystnych warunków chłodzenia i prowadzenia tłoka (z uwagi na istnienie okienek przelotowych w tłoku i szczelin w ściance cylindra). Okienka w płaszczu dostosowane są do wielkości odpowiadających im szczelin. W układzie bliźniaczym z korbowodem widlastym konieczne jest przesuwne osadzenie sworznia tłokowego jednego z tłoków.

 Szczególnie duże znaczenie w silnikach o rozrządzie tlokowym ma odpowiednia konstrukcja układu wydechowego, a zwłaszcza samego tłumika. Przez odpowiedni dobór parametrów układu wydechowego można wywołać powstawanie chwilowego podciśnienia w przewodzie wydechowym w okresach otwarcia szczelin wylotowych, co polepsza napełnienie cylindra i zwiększa moc silnika o kilka procent. Obliczanie przekrojów szczelin gazowych. Powierzchnie przekrojów szczelin wlotowych i wylotowych określa się wyznaczając górne krawędzie szczelin i szerokości kanałów.

Dokładne położenie górnej krawędzi tłoka oblicza się odpowiednio do konstrukcji silnika z następujących zależności:  oś wału korbowego leżąca w osi cylindra. [więcej w: otomoto wloclawek, mercedes zasada otomoto, otomoto olkusz ]

Szerokość szczelin zależy od ich liczby i od średnicy cylindra. W silnikach o dwóch lub więcej cylindrach sąsiedztwo cylindrów poważnie ogranicza swobodę rozmieszczenia i doboru szerokości szczelin. Jednocześnie szerokości żeberek pośrednich zależą w dużym stopniu od możliwości technologicznych oraz wymagań odnośnie chłodzenia. Chwilowe otwarcie szczelin określa się zwykle metodami wykreślnymi. Wymagana wysokość szczelin wynika z położeń górnej krawędzi denka tłoka, w chwilach kiedy tłok wykonuje zwrot wewnętrzny i kiedy zaczyna otwierać szczeliny.

Zawory są elementami szczególnie odpowiedzialnymi. Podlegają one dużym i zmiennym obciążeniom mechanicznym, a zawory wydechowe są nadto narażone na wpływ wysokich temperatur i działanie korodujaco-erodujące spalin. Podczas pracy silnika grzybki zaworów ssących nagrzewają się do temperatur 300. . .500 oc, a grzybki zaworów wydechowych do 600. .800 oc. Zawory wyrabia się ze stali stopowych — najczęściej przez spęczanie prętów. Niekiedy w celu zwiększenia trwałości zaworów wydechowych przylgnie ich grzybków napawa się stopami specjalnymi, np. stellitem o zawartości około Ni i 150 c, Cr. Drążony zawór grzybkowy trzonków zaworów wspólpracujące z popychaczami lub dźwigienkami utwardza się powierzchniowo przez hartowanie lub metodami specjalnymi.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mercedes zasada otomoto otomoto olkusz otomoto wloclawek