Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Konstrukcja rozrządu zaworowego

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Zawory podlegające znacznym obciążeniom cieplnym mają niekiedy wydrążenia częściowo wypełnione metalicznym sodem. Substancja ta paruje pod wpływem wysokiej temperatury w sąsiedztwie grzybka, skrapla się w pobliżu stopki i gromadzi się z powrotem w rejonie grzybka. W ten sposób substancja chłodząca, zmieniając swój stan fizyczny, nieustannie odprowadza ciepło z grzybka do końca trzonka. Zawory drążone wykonuje się metodą wiercenia zaślepiając następnie otwór od strony talerzyka, lub odkuwa się trzonek zakończony kielichem, do którego zostaje przyspawany grzybek.

Dalszy wzrost tego stosunku powoduje nieznaczne tylko zwiększenie ilości przepływającego czynnika. Dlatego do obliczeń czynnych przekrojów zaworów przyjmuje się zwykle stosunek hz/di równy 0,2. [podobne: otomoto wloclawek, mercedes zasada otomoto, otomoto olkusz ]

Podczas obliczania średnicy i skoku zaworu wychodzi sie z założenia, że ilość przepływającego przez gniazdo czynnika jest równa ilości gazów zasysanych lub wypychanych przez tłok.

Otwieranie zaworu odbywa się w dwóch fazach — w pierwszej zawór porusza się ruchem przyspieszonym (przyspieszenie PI), a w drugiej ruchem opóźnionym (opóźnienie P2). Podobnie w dwóch fazach odbywa się zamykanie zaworu, Bezpośrednio po oderwaniu się grzybka od gniazda zawór powinien otwierać się jak najprędzej, ponieważ zmniejsza się wtedy dławienie przepływu. Opóźnienie w drugiej fazie otwierania się zaworu powinno być jak najmniejsze, co pozwala na zmniejszenie wymaganej twardości sprężyn zaworowych. Przyspieszenie w pierwszej fazie nie powinno przekraczać określonych wielkości ze względu na konieczność ograniczania sił masowych rosnących proporcjonalnie ze wzrostem przyspieszenia.

Krzywki wału rozrządu. Ze względu na kształt, wśród krzywek walów rozrządu stosowanych w silnikach spalinowych rozróżnia się cztery odmiany: harmoniczne, styczne, wypukłe i wklęsłe. Krzywka harmoniczna, której bieżnia zmienia w sposób ciągły swą krzywiznę, daje najkorzystniejszy rozkład przyspieszeń. Z tego względu powszechnie stosowane Są inne odmiany krzywek, których bieżnie mają krzywizny złożone z luków kół, a w przypadku krzywki stycznej również krzywek wału rozrządu i z odcinków prostych.

.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mercedes zasada otomoto otomoto olkusz otomoto wloclawek