Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Konstrukcje specjalne

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Wymaganą charakterystykę sprężyny zaworu dobiera się w oparciu o wykres sil bezwładności zredukowanych na trzonek zaworu. Ponieważ masa układu jest wielkością stałą, nacisk sprężyny dobiera się z pewnym nadmiarem, który powinien wynosić 40. . .50% siły bezwładności.

Najczęściej jako sprężyny zaworów stosuje się śrubowe spreżyny cylindryczne. Sprężyna taka odznacza się prostotą wykonania, jest łatwa w produkcji i zajmuje niewiele miejsca. Sprężyne śrubową oblicza się wytrzymałościowo tylko na skręcanie, ponieważ podczas uginania w materiale jej powstają głównie naprężenia skrętne. Niekiedy stosuje się płaskie sprężyny zaworów, tzw. agrafkowe, które oblicza się wytrzymałościowo na zginanie. Wśród zalet sprężyny płaskiej na podkreślenie zasługuje nieznaczna masa sprężyny biorąca udział w ruchu oraz możliwość współpracy jej z zaworem o krótkim trzonku. Sprężyny agrafkowe zajmują jednak dość dużo miejsca i koszt ich wykonania jest wyższy niż sprężyn śrubowych. Sprężyny tego typu stosuje się głównie w silnikach wyczynowych.

Czasem w silnikach wysokiej klasy zadania sprężyn zaworów spełniają drążki skrętne. Konstrukcja taka jest kosztowna i zajmuje dużo miejsca, ale upraszcza składanie silnika, pozwala na prawidłowe opracowanie chłodzenia prowadnicy zaworu i zabezpiecza element sprężysty przed nagrzewaniem się od gorącego trzonka zaworu. [patrz też: lelek porsche, euroauto, otomoto kościerzyna ]

Podczas projektowania sprężyny zaworu na leży pamiętać, aby różnica naprężeń (maksymalnego i minimalnego) w materiale sprężyny nie była zbyt duża. W tym celu przewiduje się odpowiednie ugięcie wstępne, które również nie powinno być za duże, aby spreżyna nie wypadła zbyt długa i ciężka oraz aby częstotliwość drgań własnych sprężyny nie była za niska.

Na podstawie wyników obliczeń wykonuje się rysunek konstrukcyjny sprężyny.

Aby ograniczyć do minimum dławienie przepływu przez gniazda zaworów, dąży się na ogół do stosowania zaworów o możliwie dużych grzybkach, Jednak ze względu na konieczność nadania komorze spalania możliwie korzystnego kształtu i z uwagi na brak miejsca, średnice grzybków zaworów nie powinny przekraczać określonych wielkości. Poza tym, duże zawory Są dość ciężkie, wskutek Czego w układzie rozrządu wystepują znaczne siły bezwładności. Utrzymanie szczelności dużych zaworów w porównaniu z małymi jest o wiele trudniejsze. W związku z tym zadania jednego dużego zaworu często spełniają dwa małe zawory.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: euroauto lelek porsche otomoto kościerzyna