Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Łopatki wirników sprężarek promieniowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Sprawność silnika turbospalinowego zależy bezpośrednio od sprężu sprężarki (stosunek ciśnienia powietrza za spreżarką do ciśnienia powietrza przed sprężarką) oraz od sprawności sprężarki i turbiny; Dla samochodowych silników turbospalinowych z odzyskiwaniem ciepła ze spalin wystarczają spręże osiągane w jednostopniowej sprężarce promieniowej.

Sprężarka dynamiczna wywołuje wzrost ciśnienia gazu kosztem spadku jego energii kinetycznej, a zatem i prędkości. Wśród sprężarek dynamicznych wyróżnia się ogólnie. sprężarki osiowe o równoległym do osi obrotu ogólnym kierunku przepływu gazu w przestrzeni pierścieniowej, współśrodkowej z osią obrotu wirnika oraz sprężarki promieniowe o promieniowym, skierowanym od osi obrotu na zewnątrz, ogólnym kierunku przepływu pomiędzy płaszczyznami prostopadłymi do osi obrotu wirnika.

Gdy chodzi o małe stosunkowo natężenia przepływu, wymagane w samochodowych silnikach turbospalinowych, do silników takich sprężarki osiowe nie nadają się, ze względu na duże koszty produkcji i niską sprawność przy małych rozmiarach łopatek. W samochodowych silnikach turbospalinowych stosowane sa obecnie wyłącznie sprężarki promieniowe. Stopień sprężarki odśrodkowej obejmuje kanał wlotowy, wirnik z łopatkami, dyfuzor oraz kanał wylotowy. [więcej w: krotoski cichy samochody używane, auto stefaniak, samochody poleasingowe pko ]

Działanie sprężarki. W stosunku do wirnika jako części ruchomej istotna jest prędkość względna powietrza (w) równa geometrycznej różnicy prędkości bezwzględnej (c) i prędkości obwodowej (u).

Łopatki wirników sprężarek promieniowych o wysokich prędkościach obwodowych wykonywane są ze względów wytrzymałościowych jako łopatki proste promieniowe. Względna prędkość powietrza w kanale międzyłopatkowym wirnika jest wypadkową prędkości promieniowej, spowodowanej działaniem siły odśrodkowej, i prędkości kątowej Skierowanej przeciwnie do kierunku obrotu wirnika, wynikającej z bezwładności powietrza.

Prędkość względna powietrza na wylocie z wirnika odchylona jest od kierunku promieniowego w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu wirnika. Prędkość bezwzględna powietrza na wylocie z wirnika c2 odchylona jest o kąt = 14. . . 160 od prędkości obwodowej wirnika. Prędkości bezwzględne c i względne W, na wlocie i na wylocie z wirnika sprężarki, można rozłożyć na składowe obwodowe u, osiowe a oraz promieniowe r. Składowa obwodowa prędkości bezwględnej na wlocie do wirnika cłu = 40. . .50 m/sek. Składowa obwodowa prędkości bezwzględnej na wylocie Z wirnika C2u = g 112, gdzie: prędkość obwodowa na średnicy zewnętrznej wirnika oraz = 0,8. . .0,9 stopień zmniejszenia pracy wykonywanej przez wirnik nad powietrzem, zależny od liczby łopatek wirnika.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: auto stefaniak krotoski cichy samochody używane samochody poleasingowe pko