Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Mechanizacja robót torowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Oprócz efektów ekonomicznych, mechanizacja robót torowych umożliwia uzyskanie istotnych efektów technicznych: przyspieszenie budowy nowych i modernizacji starych odcinków kolejowych, co umożliwia zwiększenie prędkości jazdy pociągów, skrócenie czasu zamknięcia torów dla ruchu pociągów, poprawa jakości wykonanych napraw itp. Porównanie poszczególnych rodzajów mechanizacji wykazuje bezsporną wyższość pełnej mechanizacji robót. Najniższą efektywność ma mała mechanizacja, przy czym jest ona tym niższa, im większe jest natężenie ruchu na danej linii. Na przykład przestoje, wynikające z konieczności przerywania robót na czas przejazdu pociągu (każda przerwa trwa około 7 minut), przy 70 parach pociągów kursujących na dobę powodują tak duże straty czasu, że efektywność mechanizacji robót jest znikoma. W takich warunkach ruchowych znacznie lepsze wyniki zapewniają ciężkie maszyny torowe, mimo że wymagają całkowitego zamknięcia toru. Ograniczenia ruchu pociągów wskutek zamykania „torów mogą być stopniowo eliminowane przez wprowadzanie kilkugodzinnych zamknięć toru, podczas których mogą być prowadzone roboty wysoko wydajnymi ciężkimi maszynami o wysokim stopniu zautomatyzowania poszczególnych procesów roboczych. Taki kierunek działania zapewnia zwiększenie efektu ekonomicznego robót przy zastosowaniu pełnej mechanizacji. Klasyfikacja maszyn torowych Służba drogowa eksploatuje maszyny do robót ziemnych, maszyny budowlane, dźwignice, środki transportowe, maszyny do robót torowych i wiele innych maszyn i urządzeń, które są przydatne do robót wykonywanych przez jednostki liniowe służby. Maszyny do robót torowych różnią się pod względem budowy i działania. Wynika to z: odmiennego przeznaczenia poszczególnych grup maszyn, co jest rezultatem różnorodności robót wykonywanych przy budowie, utrzymaniu i naprawie elementów toru kolejowego. Maszyny do robót torowych mogą być klasyfikowane ze względu na przeznaczenie, charakter działania, rodzaj podwozia, napęd podstawowych zespołów roboczych itp. Pełna charakterystyka maszyny Obejmuje wiele informacji dotyczących konstrukcji i eksploatacji, jak: moc, udźwig, wymiary, masa własna, wydajność, prędkość jazdy transportowej i roboczej, zużycie paliwa, smarów, koszt zakupu itp. [podobne: otomoto piła, poleasingowe pko, opel ostrobramska ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: opel ostrobramska otomoto piła poleasingowe pko