Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Posts Tagged ‘krotoski otomoto’

Tuleje cylindrów

Posted in Uncategorized  by admin
November 18th, 2018

Tuleja cylindra jest to tuleja osadzona w kadłubie silnika, której wewnętrzna ścianka spełnia zadania gładzi cylindra. Zastosowanie tulei cylindrów z odpowiednio dobranego materiału (np. żeliwo stopowe) lub utwardzonych powierzchniowo (np. przez cyjanowanie lub chromowanie) zapewnia dużą trwałość gładzi cylindrów, pomimo wykonania kadłuba silnika z niezbyt odpornego materiału (np. żeliwo szare lub stop lekki), zwykle taniego i łatwego do odlewania. Read the rest of this entry »

Comments Off on Tuleje cylindrów

Posts Tagged ‘krotoski otomoto’

Tuleje cylindrów

Posted in Uncategorized  by admin
November 18th, 2018

Końce walu korbowego, wystające na zewnątrz skrzyni korbowej, wymagają skutecznego uszczelnienia w celu uniemożliwienia wyciekania oleju ze skrzyni korbowej oraz zapobieżenia przenikaniu do niej zanieczyszczeń i wody 2 otoczenia. Wymagane uszczelnienie otworów przelotowych w skrzyni korbowej zapewnia się zwykle przez zakladanie filcowych pierścieni uszczelniających lub samouszczelniaczy (pierścieni Simmera). Przeważnie stosuje się ponadto odrzutniki oleju na wałach korbowych, zabezpieczające przed obfitym napływaniem oleju do właściwych uszczelnień.

Ponadto elastyczność elementów zawieszenia silnika zabezpiecza przed powstawaniem niepożądanych naprężeń w elementach ramy lub nadwozia oraz we wspornikach i członach kadłuba silnika w wyniku sprężystych odkształceń podczas ruchu pojazdu lub rozmaitych niedokładności montażowych. [hasła pokrewne: vb leasing samochody poleasingowe, krotoski otomoto, bmw 320ci ]

Prawie zawsze silnik, wraz ze Sprzęgłem i skrzynką biegów, a często i z przekładnią główną oraz mechanizmem różnicowym, stanowi sztywną całość konstrukcyjną, zwaną zespołem napędowym. Przeważnie zespół napędowy pojazdu zawieszony jest elastycznie w trzech lub czterech punktach, Zwykle dąży się, aby wsporniki zawieszenia znajdowały sie możliwie blisko wzdłużnej głównej osi bezwładności całego zespołu napędowego, przechodzącej przez jego środek ciężkości i leżącej w pionowej płaszczyźnie symetrii. Oś ta z reguły nie pokrywa się z osią wału korbowego, lecz biegnie skośnie, opadając w kierunku skrzynki biegów. Read the rest of this entry »

Comments Off on Tuleje cylindrów

Posts Tagged ‘krotoski otomoto’

Tuleje cylindrów

Posted in Uncategorized  by admin
November 18th, 2018

Uszczelka głowicy zapewnia szczelność komór spalania, uniemożliwiając przedostawanie sie gazów przez miejsca przylegania głowicy cylindrów do kadłuba lub bloku cylindrów. Ponadto w silnikach chłodzonych wodą uszczelka głowicy jednocześnie uszczelnia otwory do przepływu cieczy  chłodzącej z kadłuba do głowicy, a w silnikach górnozaworowych ponadto uszczelnia kanały oleju oraz otwory przelotowe drążków popychaczy. Różnorodne i odpowiedzialne zadania spełniane przez uszczelkę głowicy cylindrów narzucają różne wysokie wymagania zarówno odnośnie jej wykonania, jak i własności materiałowych. Dotyczy to zwłaszcza prawidłowości przylegania do uszczelnianych powierzchni, wytrzymałości na naciski oraz duże i szybkozmienne różnice ciśnień, odporności na działanie otwartego płomienia, braku skłonności do żarzenia lub rozmiekkania pod wpływem wody lub oleju, dostatecznej przewodności cieplnej itp. W rezultacie w praktyce spotyka się najrozmaitsze uszczelki głowic cylindrów, z reguły specjalnie opracowane i dobrane pod kątem swoistych cech konstrukcji poszczególnych typów, a nawet modeli silników. Read the rest of this entry »

Comments Off on Tuleje cylindrów

Posts Tagged ‘krotoski otomoto’

Tuleje cylindrów

Posted in Uncategorized  by admin
November 18th, 2018

Głowice cylindrów silników samochodowych mocuje się przeważnie do kadłubów lub bloków cylindrów przy użyciu śrub kołkowych i nakrętek. Niekiedy stosuje się Śruby kotwowe, wiążące głowicę ze skrzynią korbową silnika (w okolicy gniazd łożysk głównych). Sruby mocujące głowicę cylindrów rozmieszcza sie w taki sposób, aby ograniczyć do minimum jej odkształcenia montażowe i jednocześnie zapewnić możliwie równomierny rozkład nacisków w miejscach przylegania do kadłuba lub bloku cylindrów. Śruby przechodzące przez przestrzenie wypełnione cieczą chłodzącą zaopatruje się w nakrętki kołpakowe, zabezpieczające wymaganą szczelność.

Warunkiem utrzymania należytej szczelności pomiędzy kadłubem silnika i głowicą cylindrów jest dociągniecie jej śrub mocujących lub ich nakrętek według wskazanej kolejności i odpowiednim momentem (przy użyciu klucza dynamometrycznego) — ściśle w myśl zaleceń wytwórni silnika. Zarówno niewłaściwa kolejność dociągania, jak i zbyt słabe lub za silne dociągnięcie śrub czy nakrętek, nie tylko przyczynia się do przedwczesnego zniszczenia uszczelki, ale sprzyja również i odkształcaniu się lub nawet pękaniu głowicy podczas pracy silnika,

Materiał głowicy cylindrów. Read the rest of this entry »

Comments Off on Tuleje cylindrów

« Previous Entries