Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Posts Tagged ‘samochody poleasingowe pko’

Klasyfikacja silników turbospalinowych

Posted in Uncategorized  by admin
November 10th, 2018

W obiegu ochłodzone w wymienniku ciepła teoretycznie do temperatury powietrza za sprężarką Ta T2. Spalaniu paliwa odpowiada tylko przemiana 5—3, a usuwaniu spalin z silnika przemiana 6—1. W wymienniku ciepła odprowadzane jest od spalin ciepło odzyskane, odpowiadające przemianie 4—6; natomiast do sprężonego powietrza doprowadzana jest ta sama ilość ciepła według przemiany 2—5.

Odpowiednio do ilości ciepła przekazywanego z powrotem od spalin do powietrza zmniejsza się ilość paliwa spalonego w komorze spalania, wzrasta sprawność obiegu i sprawność silnika. Sprawność cieplna obiegu Braytona z odzyskiwaniem ciepła maleje ze wzrostem sprężu (n) natomiast rośnie ze wzrostem najwyższej temperatury obieg.

Konstruktor na najniższą temperaturę obiegu Tl oraz wykładnik adiabaty z nie ma biorąc praktycznie wpływu. Odzyskiwanie ciepła jest teoretycznie możliwe aż do sprężu nmax (Ta/T1)2 (X—I), przy którym temperatura powietrza za sprężarką staje się równa temperaturze spalin za turbina.

W praktyce przy sprężu jaki można osiągnąć obecnie w jednostopniowej sprężarce promieniowej, odzyskiwanie ciepła ze spalin jest skutecznym środkiem do podwyższenia Sprawności silnika turbospalinowego. Read the rest of this entry »

Comments Off on Klasyfikacja silników turbospalinowych

Posts Tagged ‘samochody poleasingowe pko’

Klasyfikacja silników turbospalinowych

Posted in Uncategorized  by admin
November 10th, 2018

Stosunek powierzchni czołowej przepływu powietrza do powierzchni czołowej przepływu spalin wynosi 1 : 2. Obrotowy ruch zasobnika zapewnia wymianę ciepła w sposób ciągły. Prędkość obrotowa zasobnika wynosi 6. . .30 obr/min. Read the rest of this entry »

Comments Off on Klasyfikacja silników turbospalinowych

Posts Tagged ‘samochody poleasingowe pko’

Klasyfikacja silników turbospalinowych

Posted in Uncategorized  by admin
November 10th, 2018

Zwykle dyfuzor sklada się z dyfuzora bezłopatkowego oraz dyfuzora łopatkowego. Zastosowanie łopatek w dyfuzorze zmniejsza wymiary sprężarki i straty tarcia. Samochodowe silniki turbospalinowe mają obecnie wyłącznie niechłodzone sprężarki dynamiczne, dla których można pominąć wymianę ciepła między sprężanym powietrzem a ściankami kanałów przepływowych, czyli przyjąć, że sprężanie przebiega adiabatycznie. Ze względu na duże prędkości przepływu nie można jednak pomijać istnienia tarcia wewnętrznego w powietrzu, wywołującego nieodwracalność przebiegu sprężania. [więcej w: krotoski cichy samochody używane, krotoski cichy uzywane, samochody poleasingowe pko ]

Dla poszczególnych części sprężarki promieniowej wykładniki sprężania nieodwracalnego powietrza wynoszą średnio: — kanał wlotowy n = 1,35. . Read the rest of this entry »

Comments Off on Klasyfikacja silników turbospalinowych

Posts Tagged ‘samochody poleasingowe pko’

Klasyfikacja silników turbospalinowych

Posted in Uncategorized  by admin
November 10th, 2018

Sprawność silnika turbospalinowego zależy bezpośrednio od sprężu sprężarki (stosunek ciśnienia powietrza za spreżarką do ciśnienia powietrza przed sprężarką) oraz od sprawności sprężarki i turbiny; Dla samochodowych silników turbospalinowych z odzyskiwaniem ciepła ze spalin wystarczają spręże osiągane w jednostopniowej sprężarce promieniowej.

Sprężarka dynamiczna wywołuje wzrost ciśnienia gazu kosztem spadku jego energii kinetycznej, a zatem i prędkości. Wśród sprężarek dynamicznych wyróżnia się ogólnie. sprężarki osiowe o równoległym do osi obrotu ogólnym kierunku przepływu gazu w przestrzeni pierścieniowej, współśrodkowej z osią obrotu wirnika oraz sprężarki promieniowe o promieniowym, skierowanym od osi obrotu na zewnątrz, ogólnym kierunku przepływu pomiędzy płaszczyznami prostopadłymi do osi obrotu wirnika.

Gdy chodzi o małe stosunkowo natężenia przepływu, wymagane w samochodowych silnikach turbospalinowych, do silników takich sprężarki osiowe nie nadają się, ze względu na duże koszty produkcji i niską sprawność przy małych rozmiarach łopatek. W samochodowych silnikach turbospalinowych stosowane sa obecnie wyłącznie sprężarki promieniowe. Stopień sprężarki odśrodkowej obejmuje kanał wlotowy, wirnik z łopatkami, dyfuzor oraz kanał wylotowy. [więcej w: krotoski cichy samochody używane, krotoski cichy uzywane, samochody poleasingowe pko ]

Działanie sprężarki. Read the rest of this entry »

Comments Off on Klasyfikacja silników turbospalinowych

« Previous Entries