Wypożyczalnia samochodów Warszawa
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Posts Tagged ‘wypożyczalnia samochodów’

Łożyska korbowe i główne

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Stopy białe znoszą z powodzeniem naciski jednostkowe do 130 kg/cm2, przy grubości roboczej około 0,25 mm. Niekiedy uszlachetnia się pracującą powierzchnie białego stopu przez elektrolityczne powlekanie kadmem lub indem. Powłoka taka, dyfundując częściowo w głąb białego stopu, polepsza jego właściwości ślizgowe, zwiększa nośność i uodparnia go na korozje. Tego rodzaju łożyska ślizgowe bardzo szybko docierają się do czopów. Brązy ołowiowe dzielą Się na dwie odmiany. Read the rest of this entry »

Comments Off on Łożyska korbowe i główne

Posts Tagged ‘wypożyczalnia samochodów’

Łożyska korbowe i główne

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Długości okresów poszczególnych składowych harmonicznych maja się do siebie jak odwrotności kolejnych liczb naturalnych (1/1, 1/2, 1/3 itd.). Amplitudy poszczególnych składowych harmonicznych i ich wzajemne przesunięcia fazowe zależą od przebiegu wypadkowej siły stycznej. Ze wzrostem rzędu harmonicznej maleje jej amplituda. Zasada ta nie zawsze obowiązuje dla rzędów 0,5 . . Read the rest of this entry »

Comments Off on Łożyska korbowe i główne

Posts Tagged ‘wypożyczalnia samochodów’

Łożyska korbowe i główne

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Wymiary kół zamachowych licznych silników są często większe niż wystarczające do zabezpieczenia wymaganej równomierności ich biegu, czyli zapewniają o wiele mniejsze współczynniki nierównomierności biegu niż dopuszczalne. Wynika to z okoliczności, że wielokrotnie wymiary kola zamachowego jako tarczy oporowej sprzęgła są większe niż wymagane do zapewnienia żądanej nierównomierności biegu. Kola zamachowe silników dużych ciągników i samochodów ciężarowych (zwłaszcza ciągnących przyczepy) oraz silniki samochodów popularnych dobiera się pod katem łatwości ruszania pojazdu z miejsca. W takich przypadkach, kiedy stosunek mocy silnika do ciężaru pojazdu jest niewielki, z reguły wymiary koła zamachowego są znacznie większe niż wymagane do  utrzymywania dopuszczalnej nierównomierności biegu silnika, ponieważ pojazd rusza z miejsca w okresie poślizgu sprzęgła głównie kosztem energii kinetycznej koła zamachowego. Wynika stąd, że moment bezwładności kola zamachowego Ik musi wynosić co najmniej:

Ip/qn (pe — 1) [kGcm • sek2], gdzie: IP — moment bezwładności masy pojazdu z uwzględnieniem mas wirujących, zredukowany na wał silnika, sprawność przenoszenia napędu oraz stosunek prędkości kątowej walu korbowego na początku włączania sprzęgła i po zakończeniu jego poślizgu. Read the rest of this entry »

Comments Off on Łożyska korbowe i główne

Posts Tagged ‘wypożyczalnia samochodów’

Łożyska korbowe i główne

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Współczynnik nierównomierności biegu silnika (ó) jest miernikiem zmian prędkości kątowej wału korbowego podczas jednego jego pełnego obrotu. Współczynnik ten określa zależność: ó = (Omax — (Ornin)/OJSr gdzie: (r)max największa prędkość kątowa (chwilowa) wału, najmniejsza prędkość kątowa (chwilowa) wału oraz = = + enmin). Układ napędowy samochodu działa sprawnie, jeżeli współczynnik nierównomierności biegu silnika zawiera się w zakresie 0,010. . .0,025.

Zadania koła zamachowego. Read the rest of this entry »

Comments Off on Łożyska korbowe i główne

« Previous Entries