Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Ogólny stan techniczny oczyszczarki

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Przed uruchomieniem maszyny należy sprawdzić ogólny stan techniczny oczyszczarki. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan olejów we wszystkich przekładniach oraz w silniku, stan cieczy chłodzącej oraz paliwa i ewentualne braki uzupełnić. Ponadto należy sprawdzić, czy: pasy klinowe w przekładni napędu przesiewacza oraz taśmy przenośników są odpowiednio naciągnięte, liny podwieszenia przenośnika i łańcuch mechanizmu wybierakowego są w dobrym stanie, a ewentualnie zużyte sworznie i pazury trzeba wymienić na nowe. Koło napędu łańcucha i rolki narożne powinny być również w dobrym stanie. Należy także sprawdzić połączenie przewodów zerowych z obudową rozdzielni i konstrukcją zespołu prądotwórczego. Po uruchomieniu silnika i doprowadzeniu jego ciepłoty do minimum 60 0C, włącza się główny włącznik na tablicy rozdzielczej zespołu prądotwórczego oraz układ sprężarkowy. Prędkość obrotowa silnika powinna wynosić 1500 obr/min (25 obr/s). Po napełnieniu układu pneumatycznego do 0,3 MN/m2 (8 at) sprężarka powinna wyłączyć się samoczynnie, a fakt ten jest zasygnalizowany na pulpicie jazdy transportowej przez zgaśnięcie lampki kontrolnej. Należy również sprawdzić działanie układu hamulcowego i sygnałów akustycznych oraz działanie układów smarowania przekładni transportowych i głównych. Sprawdzenia tego dokonuje się po naciśnięciu przycisku JAZDA na pulpicie sterowniczym jazdy roboczej. Jazdę do miejsca pracy można odbyć przy włączonym I lub II stopniu w zależności od warunków terenowych. Prędkość jazdy na I stopniu wynosi do 28 km/h, a na drugim — w granicach 28 do 50 km/h, Przy zwiększaniu prędkości jazdy należy nastawnikiem tak sterować, aby prąd w układzie napędu silników jazdy nie przekraczał 200 do 250 A. Przy przechodzeniu z I stopnia jazdy na II stopień i odwrotnie należy przestrzegać kolejności manipulowania przyciskami sprzęgieł elektromagnetycznych oraz pokrętłem nastawnika, gdyż jakakolwiek niezgodność może doprowadzić do uszkodzenia tych sprzęgieł. [patrz też: krotoski cichy samochody używane, auto stefaniak, samochody poleasingowe pko ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: auto stefaniak krotoski cichy samochody używane samochody poleasingowe pko