Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Nastawnik jazdy

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Przy przesterowywaniu sprzęgieł elektromagnetycznych nastawnik jazdy powinien być zawsze w położeniu zero. Po dojechaniu na miejsce pracy na szlaku należy zatrzymać oczyszczarkę nad uprzednio przygotowanym wykopem pod belkę podtorową z takim wyliczeniem, aby regulator koryt znajdował się w odległości około 50 cm od miejsca położenia belki podtorowej. Dalsze czynności należy wykonywać w następującej kolejności: 1) wprowadzić do wykopu pod tor belkę podtorową razem z odcinkiem łańcucha wybierakowego; 2) obok wykopu, po obu stronach, ułożyć pogłębiacze koryt (w oczyszczarkach starego typu); 3) odbezpieczyć i opuścić koryta wraz z kolanami obok belki podtorowej; 4) skręcić końce kolan z belką podtorową; 5) połączyć odcinek łańcucha znajdujący się w belce podtorowej z pozostałym łańcuchem w jedną całość; 6) naciągnąć łańcuch wybierakowy posługując się odpowiednim mechanizmem; 7) założyć pogłębiacze koryt (w oczyszczarkach starego typu); 8) odbezpieczyć kółko zapadkowe przesuwu ramy mechanizmu wybierakowego; 9) założyć i naciągnąć linę łączącą koryta z regulatorem; 10) założyć zgarniacze tłucznia przed tylnym wózkiem jezdnym; 11) odbezpieczyć przenośnik wychylny oraz podnieść i wychylić go w położenie robocze; 12) zabezpieczyć żurawie obrotowe, pozbierać narzędzia oraz sprawdzić gotowość maszyny do pracy. Po wykonaniu wymienionych czynności oczyszczarka jest gotowa do uruchomienia i pracy. Kolejność uruchamiania poszczególnych zespołów i mechanizmów także nie jest obojętna i dlatego należy: a) uruchomić silnik doprowadzając jego prędkość obrotową do 1500 Obr/ /min; częstotliwość prądu powinna wynosić 51 Hz; b) wyłączyć automatyczny regulator napięcia i ustawić napięcie międzyprzewodowe na 400 V; c) włączyć na tablicy głównej przełącznik podnosząc jego dźwignię do góry, sprawdzić ponownie napięcie i — w razie konieczności — wyregulować je; d) włączyć przycisk sterowniczy PRACA; e) sprawdzić obecność załogi na wyznaczonych miejscach, podać sygnał i przystąpić do uruchamiania pozostałych zespołów w następującej kolejności: [podobne: krotoski cichy samochody używane, auto stefaniak, samochody poleasingowe pko ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: auto stefaniak krotoski cichy samochody używane samochody poleasingowe pko