Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Rozrząd suwakowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

W silnikach dwusuwowych z rozrządem tłokowym niesymetryczny rozrząd uzyskuje się również stosując dodatkowe elementy sterujące, jak np. suwaki obrotowe, czyli tzw. zawory obrotowe, lub suwaki tarczowe. Niekiedy zasilanie jest sterowane dodatkowo suwakiem tarczowym, którego zadania pełni przeciwciężar wału korbowego. Rozwiązanie takie pozwala na późniejsze otwarcie i późniejsze zamknięcie szczelin wlotowych. Podobna funkcje spełniać może zawór obrotowy, który steruje dodatkowo zamkniecie wydechu. Uszczelnienie dodatkowych elementów sterujących, tj. zaworów obrotowych lub suwaków nie przedstawia we wspomnianych przypadkach istotnych trudności, ponieważ różnice ciśnień są niewielkie.

Korzystne przepłukiwanie jednokierunkowe zapewnia układ rozrządu tłokowo-zaworowy z zaworami grzybkowymi oraz tłokowo-suwakowy z suwakiem tarczowym lub obrotowym. Czyniono również próby zastosowania rozrządu mieszanego tłokowo-suwakowego z suwakami tłoczkowymi. [więcej w: otomoto wloclawek, mercedes zasada otomoto, otomoto olkusz ]

Rozrząd zaworowy z zaworami obrotowymi oraz rozrząd suwakowy stosowano również w silnikach czterosuwowych.

W porównaniu z rozrządem z zaworami grzybkowymi oba te systemy miały zmniejszyć hałaśliwość pracy silnika oraz wyeliminować nietrwale części (np. gniazda i grzybki zaworów), które szybko ulegają zużyciu. Wspomniane rozwiązania zawadzą jednak w praktyce i obecnie stosowane są bardzo rzadko.

Zawór obrotowy ma kształt walca o osi równoległej do osi wału korbowego. Zawory obrotowe silnika czterosuwowego wirują dwa razy wolniej niż wal korbowy, jeżeli przepływ gazów jest równoległy do osi zaworów lub cztery razy wolniej — w razie przepływu gazów prostopadle do osi. Przy przepływie gazów równoległym do osi stosuje się zwykle jeden zawór oraz dwa odpowiednio ukształtowane kanały. W rozwiązaniach z dwoma oddzielnymi zaworami jeden pracuje jako ssący, a drugi jako wydechowy. W silnikach z zaworami obrotowymi wiele trudności nastręczają dwa problemy: utrzymania zadowalającej szczelności komór spalania oraz zapewnienia d ostatecznego chłodzenia zaworów. Koszty produkcyjne są bardzo wysokie, ze względu na konieczność dokładnej obróbki zaworów oraz elementów z nimi współpracujących.

Z tych powodów zawory obrotowe stosuje się tylko wyjątkowo, gdy chodzi o osiągniecie bardzo wysokich pojemnościowych wskaźników mocy.

System KNIGHT dziś już prawie nie stosowany. Między tłokiem a cylindrem znajdują się dwie tuleje sterujące, poruszane mechanizmem korbowym, napędzanym przez wał korbowy. Silnik ma Otwory 0 dużym przekroju, łączące przewody ssące i wydechowe z komorą spa lania. Dzięki jednoczesnym ruchom obu tulei względem siebie, wolne przeloty pomiędzy przewodami i wnętrzem cylindra są bardzo szybko otwierane i zamykane. System ten wymaga uszczelnienia pierścieniami nie tylko tłoka, ale rownież i głowicy. Szczególne trudności nastręcza zapewnienie zadowalającego chłodzenia części stykających się z gorącymi spalinami. Konstrukcja silnika jest skomplikowana i bardzo kosztowna. Silniki takie są hałaśliwe i zużywają duże ilości oleju.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mercedes zasada otomoto otomoto olkusz otomoto wloclawek