Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Rozrząd tłokowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Wydech w silnikach dwusuwowych zaczyna się 70. . .500 przed ZW a kończy 50. . .700 po ZW. Zasilanie zaczyna sie 60. . 450 przed ZW a kończy 45 600 po ZW. Przepłukiwanie odbywa się więc podczas 90. . .1200 0. w. k. W silniku o wstępnym sprężaniu mieszanki w skrzyni korbowej kanały ssące otwierają się 60. . .500 przed ZZ i zamykają 50 600 po ZZ. Gdy wydech kończy sie przed przesłonięciem kanałów zasilających, następuje częściowe doładowanie cylindra sprężoną mieszanką lub powietrzem. Sprawność wolumetryczna wolnossących silników dwusuwowych nie przekracza jednak 0,60, a przeważnie jest mniejsza.

Niektóre doładowywane silniki z przepłukiwaniem jednokierunkowym mają sprawność wolumetryczną większą od jedności. Zawartość spalin w świeżym ładunku cylindra silnika dwusuwowego zależy w znacznym stopniu od systemu płukania i ciśnienia zasilania. W silniku o sprężaniu wstępnym mieszanki w skrzyni korbowej i przepłukiwaniu zwrotnym współczynnik zawartości spalin sięga 0,35, a spada do zera w silnikach doładowywanych o przepłukiwaniu jednokierunkowym. [podobne: hajmig otomoto, auta poleasingowe pko, otomoto pl osobowe ]

Jeżeli silnik spręża wstępnie mieszankę w skrzyni korbowej, stosunek ilości ładunku zasysanego do komory podczas jednego przebiegu pracy G [kG] do ilości ładunku o objętości równej pojemności skokowej cylindra Gł [kG] nazywa sie współczynnikiem napełnienia skrzyni korbowej ; Gk/Gt i wynosi 0,5. . .0,6 (rozrząd symetryczny) lub 0,6. . .0,7 (rozrząd niesymetryczny).

Podczas przepłukiwania cylindra część mieszanki zwykle uchodzi ze spalinami. Stosunek ciężaru ładunku pozostającego w cylindrze G [kG] do ciężaru ładunku wtłoczonego do cylindra GIC [kG] nazywa się współczynnikiem przedmuchu; rpc = Gp/Gk i wynosi 0,6. . .0,9.

Do sterowania przepływem gazów przez cylinder wykorzystuje sie tłok. Wloty do cylindra kanałów zasilających i wydechowych są zamykane i otwierane przez tłok. Powietrze lub mieszanka napływa do cylindra pod niewielkim nadciśnieniem, kiedy tłok znajduje się w okolicy zwrotu wewnętrznego, a kanały wlotowe są otwarte, Napływające powietrze lub mieszanka wypycha z cylindra rozprężone spaliny. Taki system rozrządu, stosowany w silnikach dwusuwowych, odznacza się prostotą konstrukcji i niezawodnością działania. Zasadnicze trudności nastręcza tu uzyskanie wymaganej dokładności usuwania resztek spalin z cylindra. Wadą rozrządu tłokowego są znaczne straty świeżego ładunku, ponieważ część powietrza lub mieszanki uchodzi ze spalinami. Na sprężanie ładunku cylindra lub rozprężanie spalin wykorzystuje się tylko cześć skoku tłoka, ponieważ czynny suw tłoka jest krótszy niż jego skok geometryczny o wysokość okienek wylotowych.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: auta poleasingowe pko hajmig otomoto otomoto pl osobowe