Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Rozrząd

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Do doboru zawieszenia zespołu napędowego trzeba znać częstotliwość drgań własnych masy zawieszonej oraz częstotliwości sił i momentów wymuszających.

Współczynnik przekazywania K < 0,5 uzyskuje się w razie spełnienia warunku j < 0,6 F, gdzie — częstotliwość drgań własnych zespołu (na elementach zawieszenia) oraz F — podstawowa częstotliwość wymuszająca podczas jałowego biegu silnika.

Rezonans z zawieszeniem pojazdu nie występuje, jeżeli j > V/Z. Fres, gdzie: F res — częstotliwość drgań własnych zawieszenia pojazdu. Możliwie małą częstotliwość drgań własnych zawieszenia (f) zapewnia się przez rozmieszczenie punktów podparcia silnika (lub całego zespołu napędowego) możliwie blisko jego wzdłużnej głównej osi bezwładności. Położenie tej osi wyznacza sie zwykle metodą wahadła. Wsporniki zawieszenia silnika lub całego zespołu napędowego rozmieszcza się z uwzględnieniem następujących wymagań :

— obudowa skrzynki biegów powinna przejmować jak najmniejszy moment zginający, wynikający z ciężaru zespołu napędowego,

— podpory przednia i tylna powinny umożliwiać przekręcanie się silnika pod wpływem momentu wywracającego (reakcyjnego), a jedna z nich powinna przejmować poosiowe siły bezwładności (występujące podczas hamowania i przyspieszania pojazdu),

— dwie podpory środkowe, położone na wysokości środka ciężkości zespołu napędowego (w przybliżeniu) powinny być rozstawione możliwie szeroko, z uwagi na przejmowanie momentu reakcyjnego. [patrz też: hajmig otomoto, auta poleasingowe pko, otomoto pl osobowe ]

Maksymalny moment wywracający, jak i moment występujący wskutek rezonansu podczas uruchamiania silnika, mogą powodować nadmierne kątowe wychylenia silnika. Z tego względu w przegubach zawieszenia, obok elementów elastycznych, stosuje się zwykle zderzaki ograniczające o najrozmaitszych wykonaniach.

Układ rozrządu tłokowego silnika spalinowego steruje przepływem gazów przez cylindry, czyli dopływem do nich świeżej mieszanki lub powietrza 1 opróżnianiem ich ze spalin, Stosowane są trzy podstawowe systemy rozrządu: tłokowy, zaworowy i suwakowy oraz systemy złożone zaworowo-tłokowy i suwakowo-tłokowy.

 

 

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: auta poleasingowe pko hajmig otomoto otomoto pl osobowe