Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Spaliny w układzie dwuwałowym jednosprężarkowym

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Układ dwuwałowy dwusprężarkowy, w którym turbina wysokiego ciśnienia napędza sprężarkę wysokiego ciśnienia, a turbina niskiego ciśnienia napędza sprężarkę niskiego ciśnienia i oddaje moc na zewnątrz silnika, stosowany w silnikach lotniczych dużych mocy, jest zbyt skomplikowany dla silników samochodowych. [patrz też: krotoski cichy samochody używane, auto stefaniak, samochody poleasingowe pko ]

Układ z wydzieloną turbiną napędową ma co najmniej jedną turbinę napędową, która oddaje tylko moc na zewnątrz silnika, zaś przynajmniej jedna turbina w układach dwuwałowych, a dwie turbiny w układach trzywałowych napędzają jedynie sprężarki. Układy trzywałowe odznaczają się bardzo cennymi własnościami trakcyjnymi, lecz z uwagi na skomplikowanie budowy silnika układ taki zastosowano jak dotychczas tylko w silniku FORD 704.

Spaliny w układzie dwuwałowym jednosprężarkowym mogą przepływać przez turbiny równolegle lub szeregowo. W układzie równoległym spaliny przepływają z komory spalania jednocześnie do dwóch turbin, z których jedna jest turbiną napędową, czyli oddaje moc na zewnątrz silnika, podczas gdy druga turbina napędza sprężarkę. Rozdzielanie strumienia spalin na dwie turbiny celowe jest jedynie w razie dużego natężenia przepływu. a wiec w zakresie większych mocy niż wymagane od silników samochodowych. W ukladzie dwuwałowym szeregowym spaliny z komory spalania przepływają do turbiny wysokiego ciśnienia, a następnie do turbiny niskiego ciśnienia. Turbiną napędową może być zarówno turbina niskiego ciśnienia, jak i turbina wysokiego ciśnienia. Dla układów z wydzieloną turbiną napędową jako zasadę można przyjął, że czym większa część pracy sprężania przekazywana jest z turbin niskiego ciśnienia, tym w zakresie częściowych obciążeń wyższa jest zarówno temperatura spalin przed turbiną wysokiego ciśnienia, jak i sprawność silnika. Jednocześnie warunki pracy silnika zbliżają się wówczas bardzo do granicy pracy niestatecznej, której przekroczenie jest niedopuszczalne. Samochodowe silniki turbospalinowe budowane  są z reguły w układzie dwuwalowym, szeregowym, z wydzieloną turbiną napędową niskiego ciśnienia.

Wydzielenie turbiny napędowej w układzie dwuwałowym (jednospreżarkowym) całkowicie zmienia właściwości silnika w porównaniu z silnikiem jednowałowym. Prędkość obrotowa turbiny napędowej silnika dwuwalowego jest z reguły różna od prędkości obrotowej zespołu turbina — sprężarka. Turbina napędowa może pracować przy silnym pulsowaniu prędkości obrotowej, podczas gdy zespół turbina — sprężarka pracuje ze stałą znamionową prędkością obrotową. Pozwala to na osiągnięcie dużego momentu obrotowego podczas ruszania pojazdu z miejsca oraz przy niewielkiej prędkości jazdy.

W układach z wydzieloną turbiną napędową moment obrotowy w czasie ruszania pojazdu jest zwykle 2 . . 3 razy większy niż moment obrotowy przy znamionowej prędkości obrotowej. Liczba biegów w skrzynce przekładniowej może być ograniczona do jednego do jazdy w przód i jednego do jazdy w tył, a w cięższych pojazdach do dwóch biegów do jazdy w przód i jednego biegu tylnego. Silnik może bardzo szybko przyspieszać swój bieg w całym zakresie użytecznych prędkości obrotowych. Krzywa mocy w funkcji prędkości obrotowej przebiega jeszcze bardziej płasko niż dla tłokowego silnika spalinowego.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: auto stefaniak krotoski cichy samochody używane samochody poleasingowe pko