Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Sprawność mechaniczna sprężarki

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Zwykle dyfuzor sklada się z dyfuzora bezłopatkowego oraz dyfuzora łopatkowego. Zastosowanie łopatek w dyfuzorze zmniejsza wymiary sprężarki i straty tarcia. Samochodowe silniki turbospalinowe mają obecnie wyłącznie niechłodzone sprężarki dynamiczne, dla których można pominąć wymianę ciepła między sprężanym powietrzem a ściankami kanałów przepływowych, czyli przyjąć, że sprężanie przebiega adiabatycznie. Ze względu na duże prędkości przepływu nie można jednak pomijać istnienia tarcia wewnętrznego w powietrzu, wywołującego nieodwracalność przebiegu sprężania. [więcej w: krotoski cichy samochody używane, auto stefaniak, samochody poleasingowe pko ]

Dla poszczególnych części sprężarki promieniowej wykładniki sprężania nieodwracalnego powietrza wynoszą średnio: — kanał wlotowy n = 1,35. . , 1,38,

Ze względów wytrzymałościowych prędkość obwodowa na zewnętrznej średnicy wirnika ug nie powinna przekraczać 480 m/sek. Wobec powyższego spręż jednostopniowych sprężarek promieniowych nie przekracza na ogól 4,5.

Sprawność mechaniczna sprężarki napędzanej bezpośrednio turbiną : m — Iw/ls 0,98. . .0,99 gdzie: Is — praca potrzebna do napędu sprężarki.

Odzyskiwanie ciepła w silniku turbospalinowym polega na podwyższaniu temperatury powietrza za sprężarka przez ogrzewanie go spalinami wypływającymi z turbiny. W praktyce powietrze pobiera ciepło od spalin w wymienniku ciepła, który komplikuje budowe silnika oraz zwiększa j ego ciężar i wymiary. Odzyskiwanie ciepła pozwala jednak na zmniejszenie zużycia paliwa, ograniczenie strat wydechowych i podwyższa sprawność silnika. Zastosowanie wymiennika ciepła zapewniającego odzyskiwanie ciepła ze spalin jest zatem konieczne we wszystkich silnikach turbospalinowych, od których wymaga się niskiego zużycia paliwa.

Stopień odzyskiwania ciepła ze spalin (Lir) równy jest w przybliżeniu stosunkowi przyrostu temperatury powietrza w wymienniku ciepła do maksymalnie możliwego spadku temperatury spalin w wymienniku w razie ochłodzenia ich do temperatury powietrza za sprężarką. Pełne odzyskanie ciepła ze spalin = 1 byłoby możliwe tylko w wymienniku o bardzo dużych rozmiarach. Natomiast wymiennik ciepła do silnika trakcyjnego, odznaczający się z konieczności zwartością konstrukcyjną oraz małym ciężarem, zapewnia jedynie częściowe odzykiwanie ciepła. Zastosowanie wymiennika ciepła jest skutecznym środkiem do podwyższenia sprawności silników turbospalinowych z jednostopniowymi sprężarkami promieniowymi. Przy wysokich sprężach odzyskiwanie ciepła staje się niecelowe lub nawet niemożliwe — jeżeli temperatura powietrza za sprężarką staje się równa temperaturze spalin za turbiną.

Typowe wymienniki ciepła. Samochodowe silniki turbospalinowe początkowo wyposażano w przeponowe płytowe wymienniki ciepła, w których czynnik gorący (spaliny) oraz czynnik ogrzewany (powietrze) rozdzielone były płaskimi ściankami blaszanymi.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: auto stefaniak krotoski cichy samochody używane samochody poleasingowe pko