Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Systemy przepłukiwania cylindra

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Tarczowy suwak obrotowy. System taki przypomina rozwiązania z zaworami obrotowymi. Suwak obraca się z jednostajną prędkością, Co stanowi istotną zaletę, gdyż dzięki temu unika sie występowania sił masowych wywoływanych przyspieszaniem i opóźnianiem części wykonujących ruchy posuwisto-zwrotne. Duże trudności nastręcza jednak problem dostatecznie szybkiego odsłaniania wolnych przelotów dla gazów Symetryczny rozrząd tłokowy w silnikach dwusuwowych upraszcza wybitnie konstrukcję silnika i mimo swych wad znajduje wciąż szerokie zastosowanie, zwłaszcza gdy chodzi o małe silniki samochodowe i motocyklowe. Aby ograniczyć do minimum straty świeżej mieszanki lub powietrza, stosuje się rozmaite rozwiązania konstrukcyjne, dzięki którym otrzymuje się określony sposób przepłukiwania cylindra. Ze względu na kierunek przepływu gazów przez wnętrze cylindra, rozróżnia się;  płukanie poprzeczne gazy przepływają w poprzek cylindra; kanał wlotowy i wylotowy są doprowadzone prostopadle do ścianki cylindra; mieszankę lub powietrze kieruje w głąb cylindra, w stronę głowicy, denko tłoka zaopatrzone w garb kierujący, tzw. deflektor; taki kształt denka tłoka jest niekorzystny z uwagi na znacznie większą powierzchnię tłoka omywaną gorącymi spalinami oraz o wiele większy ciężar tłoka niż w przypadku denka płaskiego lub lekko wypukłego ; silne nagrzewanie się denka i nierównomierne rozszerzanie się tłoka podczas pracy silnika stwarza niebezpieczeństwo zatarcia się tłoka w cylindrze; z tego względu tłoki z deflektorami stosuje sie coraz rzadziej; w razie skośnego umiejscowienia kanałów osiąga się podobny skutek, jak dzięki stosowaniu tłoka z garbem; skuteczność takiego systemu płukania jest jednak niewielka, [więcej w: otomoto wloclawek, mercedes zasada otomoto, otomoto olkusz ]

Płukanie zwrotne — czoło strumienia natrafia na ściankę cylindra i wzdłuż niej płynie ku głowicy; ścianki komory spalania odchylają znów strumień ku denku tłoka; denko tłoka jest płaskie lub lekko wypukle, dzięki czemu unika się niedogodności wynikających ze stosowania tłoków z garbami ; w porównaniu z płukaniem poprzecznym można również stosować sprężania, przy czym ze względu na dokładniejsze przepłukiwanie cylindra, uzyskuje się wyższy pojemnościowy wskaźnik mocy oraz mniejsze jednostkowe zużycie paliwa; płukanie zwrotne, zastosowane po raz pierwszy w systemie MAN, cechuje dopływ świeżej mieszanki lub powietrza przez szczeliny znajdujące się poniżej szczelin wydechowych ; w bardziej nowoczesnych rozwiązaniach zasłanianie szczelin wlotowych rozpoczyna się w okresie, kiedy szczeliny wydechowe są jeszcze odsłoniete; obecnie stosowane płukanie dwustrumieniowe—system SCHNORLE na rozmieszczeniu okien wlotowych po obu stronach szczelin wylotowych, przy czym okna wlotowe są niższe od wylotowych,

Płukanie trójstrumieniowe – kanały rozmieszczone są na obwodzie co 900 (trzy kanały wlotowe i jeden wydechowy) ; system rzadko stosowany, niemal wyłącznie w silnikach jednocylindrowych;

Płukanie czterostrumieniowe, system ZUNDAPP — oprócz dwóch szczelin zasilających, rozmieszczonych jak w razie płukania zwrotnego po obu stronach szczelin wylotowych, w cylindrze znajduje się jeszcze trzecia szczelina wlotowa naprzeciw szczelin wylotowych ; mieszanka dopływająca przez szczelinę dodatkową rozdziela się na dwa strumienie i ogranicza do minimum rozmiary rdzenia zawierającego stosunkowo znaczną ilość spalin, tworzącego się w środku cylindra wskutek płukania zwrotnego,

 

 

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mercedes zasada otomoto otomoto olkusz otomoto wloclawek