Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Układy mieszane

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Najprostsze i najtańsze w produkcji są układy rozrządu o równoległych zaworach pionowych, dokładnie lub w przybliżeniu równoległych do osi cylindrów. Pozwala to na łożyskowanie wszystkich dźwigni zaworów na wspólnej stosunkowo najmniej korzyści zapewnia równoległe wbudowanie zaworu ssącego i wydechowego. Górna ścianka komory spalania jest wówczas płaska, a średnice grzybków zaworów są niewielkie, głównie ze względu na brak miejsca. Ponadto zapewnienie skutecznego chlodzenia ścianki glowicy między zaworami nastręcza na ogól sporo trudności z uwagi na małą szerokość szczeliny wodnej i skłonność do tworzenia się korków parowych w tym miejscu. Komora silnika spalania TATRA wysokoprężnego111 zapobiega się przez nierównolegle wbudowanie zaworów z jednym lub z dwoma wałami rozrządu. Rozwiązania takie spotyka się głównie w silnikach o zapłonie iskrowym i wyjątkowo w wysokoprężnych. W razie skośnego wbudowania zaworów komora spalania ma stosunkowo najkorzystniejszy kształt, zbliżony do półkuli przy ograniczeniu do minimum powierzchni ścianek. Układ taki stosuje się również w silnikach widlastych o centralnym wale rozrządu. Jeżeli zawory wbudowane są skośnie, kanały ssące znajdują się z jednej strony silnika, a kanały wydechowe z drugiej. Stanowi to często istotną niedogodność, ponieważ nie można wykorzystać spalin do podgrzewania świeżej mieszanki. Ostatnio stosuje się pośrednie ogrzewanie przewodów ssących wodą z układu chłodzenia silnika. W takim rozwiązaniu nie ma znaczenia czy przewody ssace i wydechowe są po jednej strone kadłuba, a co więcej ogrzewanie świeżego ladunku jest bardzo równomierne, sprzyjające prawidłowemu spalaniu i ekonomii pracy silnika. Układ chłodzenia komplikuje się jednak nieco, gdyż rura ssąca jest otoczona koszulką wodną, co zwiększa koszt silnika. Aby zmniejszyć do minimum zakłócenia w działaniu rozrządu, powodowane przez siły bezwładności, wał rozrządu, często wbudowuje się w głowicy. Wprawdzie komplikuje to konstrukcję napędu rozrządu, lecz rozwiązania takie należą do najbardziej korzystnych. Ze względów technologicznych i z uwagi na koszt części, omawiany układ stosuje sie w ograniczonym zakresie, głównie w silnikach o wysokiej szybkobieżności. Przeważnie w głowicy wbudowane są dwa wały rozrządu, jeden do sterowania zaworów ssących, a drugi — wydechowych. W razie niesymetryczności układu istnieje pewna nieregularność w rozkładzie przyspieszeń [patrz też: otomoto wloclawek, mercedes zasada otomoto, otomoto olkusz ]

Dźwigienka dwuramienna powinna być odpowiednio sztywna i należycie ułożyskowana. Niekiedy krzywka wału rozrządu współpracuje z popychaczem naciskającym bezpośrednio na stopkę zaworu. W tym przypadku siły bezwładności mas posuwistych są stosunkowo duże. Rozwiązanie takie stosuje się w silnikach samochodów sportowych. Wał rozrządu wymaga obfitego smarowania pod ciśnieniem. W niektórych silnikach wał rozrządu pracuje w kąpieli olejowej.

Układy mieszane. Aby uzyskać zwartą komorę spalania i duży przekrój kanału ssącego, wbudowuje się czasem zawory ssące w głowicy, a zawory wydechowe w kadłubie silnika. Rozwiązanie takie pozwala stosować zawory ssące o bardzo dużych grzybkach, ale jest kosztowne w wykonaniu i zwiększa ciężar Silnika ze względu na rozbudowanie układu rozrządu.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mercedes zasada otomoto otomoto olkusz otomoto wloclawek