Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Wały korbowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Wał korbowy jest jedną z najbardziej odpowiedzialnych i najkosztowniejszych części silnika. Wał korbowy przejmuje znaczne obciążenia dynamiczne, wywoływane okresowo zmiennymi siłami gazowymi i bezwładności. Siły te powodują zmienne naciski w lożyskach korbowych i głównych, złożone zmęczeniowe naprężenia wewnętrzne w materiale walu oraz jego drgania skrętne, zginające i podłużne.

Warunki pracy walu korbowego narzucają specjalne wymagania, z których najważniejsze, to:

— dostateczna wytrzymałość zmęczeniowa, sztywność (ze względu na warunki pracy łożysk) i odporność na zużycie przy możliwie małym ciężarze własnym i kształcie łatwym do wykonania ;

— duża dokładność wymiarowa i wysoka gładkość powierzchni czopów głównych i korbowych;

— częstotliwość własnych drgań skrętnych znacznie wyższa niż częstotliwość impulsów wymuszających drgania; — pełne wyrównoważenie statyczne i dynamiczne; [hasła pokrewne: otomoto piła, poleasingowe pko, opel ostrobramska ]

— odciążenie czopów głównych od obciążeń wywoływanych przez siły odśrodkowe. Wał korbowy jest wyrównoważony statycznie, jeżeli przy podparciu na pryzmach, na poziomej płycie traserskiej Skrajnych czopów głównych, nie wykazuje skłonności do zajmowania jakiegoś określonego położenia. Wyrównoważenie dynamiczne polega na takim rozmieszczeniu mas wału korbowego, aby podczas jego wirowania siły odśrodkowe działające na jego części składowe wzajemnie się znosiły (brak wypadkowej lub wolnego momentu). Podczas obracania się wału korbowego, na jego czopy korbowe, ramiona oraz wirującą masę korbowodu działają siły od. Środkowe, obciążające dodatkowo łożyska czopów głównych. Siły te działają na odcinkach wału pomiędzy sąsiednimi czopami głównymi nawet jeżeli wal jest całkowicie wyrównoważony (w całości). W celu zmniejszenia tego rodzaju obciążeń stosuje się przeciwciężary. Możliwe jest w zasadzie wyrównoważenie całkowite wspomnianych sił. Jednak najczęściej brak jest miejsca na umieszczenie dostatecznie Wykonanie takie zapewnia znoszenie sie momentów si masowych pierwszego rzędu oraz niewyrównoważonych si odśrodkowych.

— odciążenie czopów głównych od obciążeń wywoływanych przez siły odśrodkowe. Wał korbowy jest wyrównoważony statycznie, jeżeli przy podparciu na pryzmach, na poziomej płycie traserskiej Skrajnych czopów głównych, nie wykazuje skłonności do zajmowania jakiegoś określonego położenia. Wyrównoważenie dynamiczne polega na takim rozmieszczeniu mas wału korbowego, aby podczas jego wirowania siły odśrodkowe działające na jego części składowe wzajemnie się znosiły (brak wypadkowej lub wolnego momentu). Podczas obracania się wału korbowego, na jego czopy korbowe, ramiona oraz wirującą masę korbowodu działają siły odśrodkowe.

 

 

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: opel ostrobramska otomoto piła poleasingowe pko