Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Wskaźnik Q

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Wskaźnik Q, stosuje się przy planowaniu pracy maszyn. Wskaźnik ten uwzględnia również przestoje wynikające z planowych i nieplanowych napraw, braku obsługi, niemożliwości zamknięcia toru dla ruchu pociągów itp. Efektywność mechanizacji. Ekonomiczną efektywność mechanizacji dla różnych wariantów (np. dla małej i częściowej mechanizacji) można porównywać według okresu zwrotu nakładów albo odpowiadającego mu współczynnika efektywności. Okres zwrotu nakładów Tzu, oblicza się jako stosunek kosztów inwestycyjnych, poniesionych na wprowadzenie nowych maszyn, do rocznego efektu finansowego, osiągniętego w rezultacie zastosowania tych maszyn, czyli: 11—12 – (Kł—K2) Q gdzie: 11, 12 — nakłady inwestycyjne po i przed wprowadzeniem nowych maszyn, przy jednakowej wielkości produkcji, koszty produkcji po i przed wprowadzeniem nowych maszyn, — średnia roczna wydajność nowych maszyn, Jeśli okres zwrotu nakładów Tzł0 okaże się krótszy od okresu normatywnego (6 lat), to wprowadzenie nowych maszyn jest celowe i ekonomicznie uzasadnione. Ekonomiczna efektywność mechanizacji robót torowych polega na obniżeniu ich kosztów. Koszt ten oblicza się najczęściej jako koszt pracy maszyny w ciągu jednej godziny. Koszt pracy maszyny Km oblicza się na podstawie wzoru: Km == Ku + Ke-i- Kt-ł-Ko [zł/h] gdzie: Ka — odpisy z tytułu amortyzacji maszyny, koszty utrzymania i naprawy maszyny (cześci zamiennych, robocizny itp.), — koszty materiałów energetycznych (paliwa, energii elektrycznej, oleju hydra ulicznego, sprężonego powietrza itp.), koszty robocizny (obsługi), — koszty transportu (łącznie z konserwacją środków transportowych), koszty ogólne bazy sprzętowej, do której należy maszyna. Znając koszt pracy maszyny Km, pracochłonność robót wykonywanych metodą tradycyjną Tr, pracochłonność robót wykonywanych przy użyciu nowych maszyn Tm oraz przeciętną stawkę godzinową wraz z narzutami s, można określić uzyskany efekt ekonomiczny E: E (Tr—Tm) s—Km [zł] Do celów praktycznych należy posługiwać się kosztem jednostkowym robót, np. kosztem wymiany I km toru. [patrz też: otomoto piła, poleasingowe pko, opel ostrobramska ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: opel ostrobramska otomoto piła poleasingowe pko