Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Klasyfikacja silników turbospalinowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

W obiegu ochłodzone w wymienniku ciepła teoretycznie do temperatury powietrza za sprężarką Ta T2. Spalaniu paliwa odpowiada tylko przemiana 5—3, a usuwaniu spalin z silnika przemiana 6—1. W wymienniku ciepła odprowadzane jest od spalin ciepło odzyskane, odpowiadające przemianie 4—6; natomiast do sprężonego powietrza doprowadzana jest ta sama ilość ciepła według przemiany 2—5.

Odpowiednio do ilości ciepła przekazywanego z powrotem od spalin do powietrza zmniejsza się ilość paliwa spalonego w komorze spalania, wzrasta sprawność obiegu i sprawność silnika. Sprawność cieplna obiegu Braytona z odzyskiwaniem ciepła maleje ze wzrostem sprężu (n) natomiast rośnie ze wzrostem najwyższej temperatury obieg.

Konstruktor na najniższą temperaturę obiegu Tl oraz wykładnik adiabaty z nie ma biorąc praktycznie wpływu. Odzyskiwanie ciepła jest teoretycznie możliwe aż do sprężu nmax (Ta/T1)2 (X—I), przy którym temperatura powietrza za sprężarką staje się równa temperaturze spalin za turbina.

W praktyce przy sprężu jaki można osiągnąć obecnie w jednostopniowej sprężarce promieniowej, odzyskiwanie ciepła ze spalin jest skutecznym środkiem do podwyższenia Sprawności silnika turbospalinowego. Natomiast z reguły rezygnuje się z odzyskiwania ciepła przy wyższych sprężach oraz w silnikach lotniczych lub przenośnych (np. do pomp przeciwpożarowych) ze względu na znaczny ciężar i rozmiary wymienników ciepła. Silniki trakcyjne BOEING 502 oraz TURMO l, opracowane w zasadzie jako lotnicze, nie mają urządzeń do odzyskiwania ciepła.

Zależnie od sposobu mechanicznego sprzęgania sprężarek i turbin w silnikach turbospalinowych uzyskać można nastepujące układy: bez wydzielonej turbiny napędowej, z wydzieloną turbiną napędowa oraz układy różnicowe. [hasła pokrewne: krotoski cichy samochody używane, auto stefaniak, samochody poleasingowe pko ]

Układ bez wydzielonej turbiny napędowej wyróżnia się brakiem turbiny służącej tylko do wykonywania pracy użytecznej, odbieranej z zewnątrz silnika. Układ bez wydzielonej turbiny napędowej rozwiązany jest konstrukcyjnie zwykle jako układ jednowałowy, w którym sprężarka i turbina połączone są wspólnym wałem. Nadwyżka mocy turbiny nad mocą zużywaną na napęd sprężarki oddawana jest na zewnątrz silnika. Ze względu na prostotę, układ taki stosowany  jest w silnikach o malej mocy przeznaczonych do napędu sprężarek, prądnic, pomp przeciwpożarowych itp., tj. najczęściej urządzeń przenośnych. Układ jednowałowy do celów trakcyjnych nie nadaje się ze względu na jednoturbinowy i dwuturbinowy gwałtowny spadek mocy i spadek do zera momentu obrotowego przy zmniejszaniu prędkości obrotowej wirnika turbiny.

 

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: auto stefaniak krotoski cichy samochody używane samochody poleasingowe pko