Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Łożyska korbowe i główne

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Stopy białe znoszą z powodzeniem naciski jednostkowe do 130 kg/cm2, przy grubości roboczej około 0,25 mm. Niekiedy uszlachetnia się pracującą powierzchnie białego stopu przez elektrolityczne powlekanie kadmem lub indem. Powłoka taka, dyfundując częściowo w głąb białego stopu, polepsza jego właściwości ślizgowe, zwiększa nośność i uodparnia go na korozje. Tego rodzaju łożyska ślizgowe bardzo szybko docierają się do czopów. Brązy ołowiowe dzielą Się na dwie odmiany. Brązy 0 zawartości ołowiu i cyny około 30% są stosunkowo miękkie i moga współpracować z niezbyt twardymi czopami np. hartowanymi indukcyjnie. Natomiast brazy o zawartości poniżej około ołowiu oraz cyny są stosunkowo twarde, co stwarza konieczność odpowiedniego utwardzania wspólpracujących z nimi czopów np. przez azotowanie lub cyjanowanie. Własności brązu ołowiowego zależą w dużym stopniu od zawartości cyny, która zwiększa jego twardość, lecz jest przeważnie dodawana z konieczności, w celu uzyskania odpowiedniej budowy strukturalnej (podobnie jak drobne ilości np. niklu). [patrz też: zasada otomoto, krotoski cichy samochody używane, krotoski cichy samochody używane Warszawa ]

Ostatnio stosowane są coraz częściej stopy aluminiowo-cynowe o podobnym zastosowaniu jak białe stopy, lecz przewyższające je pod wieloma względami. Wadą stopów brązowych i kadmowych jest ich stosunkowo mała odporność na korozję i działanie kwasów, co zmusza do stosowania olejów silnikowych o wysokiej jakości. Duża twardość brązów, utrudniająca wgniatanie się opiłków metalowych w stop łożyskowy, narzuca konieczność bardzo dokładnego filtrowania oleju krążącego w układzie smarowania silnika.

Panewki łożyskowe. We współczesnych silnikach stosuje się niemal wyłącznie wymienne panewki w postaci wkładek (skorup) wylanych cienką warstwa stopu łożyskowego. Rozróżnia sie panewki:

— dobra przyczepność do materiału panewki lub gniazda w części oraz brak skłonności do pękania, złuszczenia lub odpryskiwania przy odkształcaniu panewki,  wysoka temperatura topliwości, znacznie powyżej maksymalnej temperatury pracy łożyska,  dobra zwilżalność olejem; na pracującej gładzi stopu łożyskowego powinny długo utrzymywać się ślady oleju,  niski współczynnik tarcia w stosunku do materiału czopa,

— niewielka twardość i dostateczna plastyczność, aby drobne opiłki metalowe wgniatały się w glab stopu łożyskowego i nie rysowały powierzchni czopów,

— brak skłonności do zacierania,  dostateczna przewodność cieplna, zapewniająca szybkie odprowadzanie ciepła wywiązującego się wskutek tarcia, Stopy łożyskowe. Odpowiednio do warunków pracy łożyska ślizgowego od stopu łożyskowego wymaga się określonej budowy strukturalnej — w postaci miękkiej osnowy z równomiernie rozłożonymi w niej twardymi kryształami lub odwrotnie.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: euroauto krotoski cichy samochody używane zasada otomoto