Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Popychacze prętow

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Popychacze prętowe stosowane są również w silnikach dolnozaworowych. W silnikach wysokoprężnych a nawet i w benzynowych silnikach samochodów osobowych spotyka się niekiedy popychacze rolkowe. W silniku z wałem rozrządu w głowicy dźwignia zaworu spełnia nierzadko od razu zadania popychacza.

Drążek popychacza jest to rurka lub pręt pełny, zakończony z jednej strony powierzchnią półkulistą, a z drugiej panewka o półkulistym denku.

Dźwignie zaworów przeważnie odkuwa sie ze stali, rzadziej odlewa z żeliwa lub stopów lekkich. W celu uproszczenia produkcji i zmniejszenia ciężaru stosuje się również dźwignie tłoczone z blachy stalowej. [patrz też: otomoto wloclawek, mercedes zasada otomoto, otomoto olkusz ]

Regulacja luzu zaworu. Po zamknieciu, aż do ponownego otwarcia się zaworu, jego grzybek powinien szczelnie przylegać do gniazda, odcinając wnętrze komory spalania od kanału ssącego lub wydechowego. W razie drobnych choćby nieszczelności, wskutek uchodzenia spalin z cylindra podczas suwów sprężania maleje moc silnika, a w przypadku zaworu ssącego powstaje dodatkowo niebezpieczeństwo zapalenia się mieszanki w rurze wytłoczona z blachy ssącej i pożaru gaźnika.

Podczas pracy silnik nagrzewa się, a wskutek rozszerzalności cieplnej zwiększają się dość znacznie wymiary jego części. Aby zapewnił wymaganą szczelność zaworów, bez względu na stan cieplny i stopień nagrzania silnika, pomiędzy trzonkiem zaworu z popychaczem lub dźwigienką powinien istnieć pewien luz, zwany luzem zaworu lub zaworowym, pozwalający na zupełne zamykanie się zaworu pod naciskiem sprężyny. Luz ten nie powinien być jednak zbyt duży, aby uderzenia popychacza w stopkę zaworu oraz grzybka zaworu o gniazdo nie były zbyt silne.

Istotna niedogodnością mechanicznej regulacji luzu zaworów jest okoliczność, że chwilowe luzy zależą od stopnia nagrzania silnika i mogą zmieniać się w dość rozległym zakresie. Niedogodność ta uwypukla się najwyraźniej w silnikach górnozaworowych z wałami rozrządu w kadłubach, ze względu na znaczną odległość między zaworem i popychaczem. W silnikach takich stosuje się często automatyczną regulację lub raczej kasację istniejących luzów zaworów za pomocą układu hydraulicznego. Popychacz hydrauliczny w najstarszych wykonaniach ma komorę stale dopełnianą olejem dopływającym pod nadciśnieniem z układu smarowania silnika. Zanik luzów w układzie napędu zaworu zapewnia nacisk sprężyny, która usiłuje wypchnąć tłok popychacza z korpusu. Do komory tłoka olej napływa przez zawór kulkowy. Pod naporem oleju nurnik przesuwa sig aż do oparcia o dno korpusu. Kiedy krzywka naciska na popychacz, zawór kulkowy zamyka się pod naporem oleju wyciskanego przez nurnik i od tej chwili czynna długość popychacza już się nie zmienia (biorąc praktycznie). W przypadku nagrzania się i wydłużenia elementów napędu zaworu czynna długość popychacza zmniejsza się dzięki wyciekaniu oleju przez nieszczelności nurnika.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mercedes zasada otomoto otomoto olkusz otomoto wloclawek