Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Popychacze

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Promień krzywizny stopki lub rolki popychacza powinien być jak największy, ponieważ z jego wzrostem maleje moment obrotowy potrzebny do przekręcania walu rozrządu oraz nacisk jednostkowy w miejscu styku krzywki z popychaczem. Dlatego też teoretycznie najlepsze są popychacze płaskie, które mogą współpracować z krzywkami harmonicznymi lub wypukłymi.

Jeżeli krzywka zamiast z popychaczem współpracuje z dźwigienką, wówczas z dostateczną dokładnością można założyć, że końcówka dźwigienki porusza sie posuwisto-zwrotnie. Popychacze rolkowe współpracują z krzywkami stycznymi lub wklęsłymi.

Kinematyka zaworu. Po wstępnym obliczeniu przyspieszeń zaworu sporządza się wykresy przyspieszenia, prędkości i drogi zaworu w funkcji kąta obrotu wału rozrządu. Mając wykreślone wzniosy zaworu w zależności od kąta obrotu wału rozrządu, można bezpośrednio wyznaczyć wykreślnie zarys krzywki, uwzględniając przekładnię miedzy zaworem a popychaczem. Otrzymany zarys teoretyczny trzeba uprościć zastępując krzywizny łukami kół i odcinkami prostych. Z reguły korygowany zarys jest krzywą składającą się z dwóch lub trzech stycznych do siebie łuków kół 0 różnych promieniach. [podobne: otomoto wloclawek, mercedes zasada otomoto, otomoto olkusz ]

Zarys krzywki stycznej składa się z luku kola wierzchołkowego oraz z prostych stycznych do obu kół, podstawowego i wierzchołkowego. Z otrzymanego zarysu skorygowanego sporządza się ostatecznie wykresy rzeczywistych wzniosów, prędkości i przyspieszeń zaworu. Należy podkreślić, że wzniosy i prędkości zaworu nie zależą w istotnym stopniu od kształtu krzywek. Jedynie przyspieszenia wykazują duże odchyłki.

Przyspieszenia w mechanizmie rozrządu są przyczyną występowania znacznych obciążeń części. Największe obciążenie działa w początkowym okresie otwierania zaworu wydechowego, kiedy oprócz składowej spowodowanej bezwładnością układu, krzywka wału rozrządu pokonuje opór wywołany ciśnieniem gazów w cylindrze. Układ rozrządu oblicza sie uwzględniając obie te siły.

Napęd zaworów wiszących z walem rozrzadu w kadłubie składa się z popychaczy, drążków popychaczy, dźwigienek ułożyskowanych na osiach i sprężyn z miseczkami i zamkami. Napęd zaworów stojących (w kadłubie) nie wymaga stosowania drążków popychaczy i dźwigienek. Popychacz szklankowy jest to element o płaskim denku odlewany, odkuty lub wytoczony z pręta. Ze względu na znaczne naciski denko jest utwardzone. Czasem napawa się denko popychacza twardym stopem.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mercedes zasada otomoto otomoto olkusz otomoto wloclawek