Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Posts Tagged ‘hajmig otomoto’

Tuleje cylindrów

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Tuleja cylindra jest to tuleja osadzona w kadłubie silnika, której wewnętrzna ścianka spełnia zadania gładzi cylindra. Zastosowanie tulei cylindrów z odpowiednio dobranego materiału (np. żeliwo stopowe) lub utwardzonych powierzchniowo (np. przez cyjanowanie lub chromowanie) zapewnia dużą trwałość gładzi cylindrów, pomimo wykonania kadłuba silnika z niezbyt odpornego materiału (np. żeliwo szare lub stop lekki), zwykle taniego i łatwego do odlewania. Read the rest of this entry »

Comments Off on Tuleje cylindrów

Posts Tagged ‘hajmig otomoto’

Tuleje cylindrów

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Końce walu korbowego, wystające na zewnątrz skrzyni korbowej, wymagają skutecznego uszczelnienia w celu uniemożliwienia wyciekania oleju ze skrzyni korbowej oraz zapobieżenia przenikaniu do niej zanieczyszczeń i wody 2 otoczenia. Wymagane uszczelnienie otworów przelotowych w skrzyni korbowej zapewnia się zwykle przez zakladanie filcowych pierścieni uszczelniających lub samouszczelniaczy (pierścieni Simmera). Przeważnie stosuje się ponadto odrzutniki oleju na wałach korbowych, zabezpieczające przed obfitym napływaniem oleju do właściwych uszczelnień.

Ponadto elastyczność elementów zawieszenia silnika zabezpiecza przed powstawaniem niepożądanych naprężeń w elementach ramy lub nadwozia oraz we wspornikach i członach kadłuba silnika w wyniku sprężystych odkształceń podczas ruchu pojazdu lub rozmaitych niedokładności montażowych. [hasła pokrewne: hajmig otomoto, auta poleasingowe pko, otomoto pl osobowe ]

Prawie zawsze silnik, wraz ze Sprzęgłem i skrzynką biegów, a często i z przekładnią główną oraz mechanizmem różnicowym, stanowi sztywną całość konstrukcyjną, zwaną zespołem napędowym. Przeważnie zespół napędowy pojazdu zawieszony jest elastycznie w trzech lub czterech punktach, Zwykle dąży się, aby wsporniki zawieszenia znajdowały sie możliwie blisko wzdłużnej głównej osi bezwładności całego zespołu napędowego, przechodzącej przez jego środek ciężkości i leżącej w pionowej płaszczyźnie symetrii. Oś ta z reguły nie pokrywa się z osią wału korbowego, lecz biegnie skośnie, opadając w kierunku skrzynki biegów. Read the rest of this entry »

Comments Off on Tuleje cylindrów

Posts Tagged ‘hajmig otomoto’

Tuleje cylindrów

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Uszczelka głowicy zapewnia szczelność komór spalania, uniemożliwiając przedostawanie sie gazów przez miejsca przylegania głowicy cylindrów do kadłuba lub bloku cylindrów. Ponadto w silnikach chłodzonych wodą uszczelka głowicy jednocześnie uszczelnia otwory do przepływu cieczy  chłodzącej z kadłuba do głowicy, a w silnikach górnozaworowych ponadto uszczelnia kanały oleju oraz otwory przelotowe drążków popychaczy. Różnorodne i odpowiedzialne zadania spełniane przez uszczelkę głowicy cylindrów narzucają różne wysokie wymagania zarówno odnośnie jej wykonania, jak i własności materiałowych. Dotyczy to zwłaszcza prawidłowości przylegania do uszczelnianych powierzchni, wytrzymałości na naciski oraz duże i szybkozmienne różnice ciśnień, odporności na działanie otwartego płomienia, braku skłonności do żarzenia lub rozmiekkania pod wpływem wody lub oleju, dostatecznej przewodności cieplnej itp. W rezultacie w praktyce spotyka się najrozmaitsze uszczelki głowic cylindrów, z reguły specjalnie opracowane i dobrane pod kątem swoistych cech konstrukcji poszczególnych typów, a nawet modeli silników. Read the rest of this entry »

Comments Off on Tuleje cylindrów

Posts Tagged ‘hajmig otomoto’

Tuleje cylindrów

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Głowice cylindrów silników samochodowych mocuje się przeważnie do kadłubów lub bloków cylindrów przy użyciu śrub kołkowych i nakrętek. Niekiedy stosuje się Śruby kotwowe, wiążące głowicę ze skrzynią korbową silnika (w okolicy gniazd łożysk głównych). Sruby mocujące głowicę cylindrów rozmieszcza sie w taki sposób, aby ograniczyć do minimum jej odkształcenia montażowe i jednocześnie zapewnić możliwie równomierny rozkład nacisków w miejscach przylegania do kadłuba lub bloku cylindrów. Śruby przechodzące przez przestrzenie wypełnione cieczą chłodzącą zaopatruje się w nakrętki kołpakowe, zabezpieczające wymaganą szczelność.

Warunkiem utrzymania należytej szczelności pomiędzy kadłubem silnika i głowicą cylindrów jest dociągniecie jej śrub mocujących lub ich nakrętek według wskazanej kolejności i odpowiednim momentem (przy użyciu klucza dynamometrycznego) — ściśle w myśl zaleceń wytwórni silnika. Zarówno niewłaściwa kolejność dociągania, jak i zbyt słabe lub za silne dociągnięcie śrub czy nakrętek, nie tylko przyczynia się do przedwczesnego zniszczenia uszczelki, ale sprzyja również i odkształcaniu się lub nawet pękaniu głowicy podczas pracy silnika,

Materiał głowicy cylindrów. Read the rest of this entry »

Comments Off on Tuleje cylindrów

Posts Tagged ‘hajmig otomoto’

Tuleje cylindrów

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Odporność gładzi cylindrów na korozję i erozje zwiększa się przez nadanie jej odpowiedniej gładkości, lecz jednak tylko w stopniu nie zmniejszającym przyczepności oleju silnikowego do gładzi. Trwałość gładzi cylindrów wydatnie się zwiększa przez powierzchniową obróbkę cieplno-chemiczną (np. cyjanowanie lub azotowanie), albo przez powlekanie twardym metalem — z reguły chromem. Niekiedy w celu poprawienia warunków i przyspieszenia docierania pierścieni tłokowych, gładź cylindrów anodyzuje się lub cynuje (co dodatkowo zwiększa odporność na korozję).

Chromowanie gładzi cylindrów znajduje tylko ograniczone zastosowanie, choć chrom Odznacza się dużą twardością, małym współczynnikiem tarcia i wybitną odpornościa na korozję i ścieranie mechaniczne. Wynika to z okoliczności, że z uwagi na małą przyczepność oleju do chromu warunki smarowania gładzi chromowanej są na ogół niezbyt korzystne, przy czym silnik cechuje znaczna skłonność tłoków do zacierania się w cylindrach, w razie przegrzania lub niedostatecznego smarowania. Read the rest of this entry »

Comments Off on Tuleje cylindrów

Posts Tagged ‘hajmig otomoto’

Tuleje cylindrów

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Ze względu na sposób unieruchomienia w kadłubie, wśród mokrych tulei rozróżnia się ogólnie dwie odmiany:

tuleja odciążona; w kadłubie silnika tuleje unieruchamia jej górny pierścień opierający się o wytoczenie w płycie przylegającej do głowicy cylindrów ; dolną cześć tulei, dopasowaną suwliwie lub przylgowo do przelotowego otworu w kadłubie, uszczelnia się przy użyciu dwóch lub trzech pierścieni gumowych o średnicy 3 . . .5 mm, założonych w rowkach wytoczonych w pogrubionej miejscowo zewnętrznej ściance tulei; nacisk głowicy na kadłub silnika przekazuje jedynie górny kołnierz tulei cylindra, a więc nie uczestniczy ona w ogóle w przenoszeniu jakichkolwiek obciążeń montażowych,  tuleja Obciążona; w kadłubie silnika tuleję unieruchamia jej dolny kołnierz opierający się o obrzeże przelotowego otworu w kadłubie; uszczelnienie tulei zapewnia pierścień z plastycznego metalu (np. miedziany lub ze stopu lekkiego).

Mokra tuleja cylindra (obciążona) kołnierzem i płaszczyzną styku głowicy; tuleja uczestniczy w przekazywaniu nacisku głowicy na kadłub silnika, a więc w materiale tulei utrzymt1Ją sig określone wstępne naprężenia ściskające, wywołane dociągnięciem śrub mocujących głowicę.

Specjalne tuleje cylindrów wyróżniają się rozmaitymi szczegółami wykonania, opracowanymi z uwagi na swoiste wymagania konstrukcyjne lub technologiczne. Najczęściej specjalne tuleje cylindrów spotyka się w dwusuwowych silnikach o rozrządzie tłokowym, ponieważ nierównomierne rozmieszczenie kanałów Wlotowych i wydechowych w połączeniu z niekorzystnym rozkładem temperatur wybitnie utrudnia utrzymanie szczelności tulei w kadłubie. Read the rest of this entry »

Comments Off on Tuleje cylindrów

Posts Tagged ‘hajmig otomoto’

Tuleje cylindrów

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Rozróżniać na leży:

— rozrząd symetryczny; szczeliny wcześniej odsłaniane są również i później zamykane; wcześniej powinny być odsłaniane szczeliny wydechowe, aby nadciśnienie panujące w cylindrach nie powodowało wtłaczania spalin do kanału zasilającego; ponadto w pewnych warunkach można polepszyć napełnienie cylindra świeżym ładunkiem wykorzystując działanie ssące słupa spalin uchodzących z dużą prędkością przez kanał wylotowy ; w takim przypadku tłok odda łając sie od walu korbowego zasłania najpierw szczeliny wlotowe, a następnie wylotowe, a więc część ładunku wydostaje się z cylindra do kanału wylotowego w czasie, kiedy szczeliny zasilające są już zamknięte, a wydechowe są jeszcze otwarte ;

— rozrząd niesymetryczny; uzyskuje się np. przez bliźniaczy układ tłoków, w którym dwa równolegle tłoki współpracują ze wspólnym czopem korbowym wału korbowego; ponieważ tłok sterujący wlot powietrza lub mieszanki  naśladuje z pewnym opóźnieniem w czasie ruchy tłoka sterującego wylot spalin, szczeliny wlotowe są odsłaniane później niż wylotowe (podobnie jak w rozrządzie symetrycznym), natomiast wylot zostaje zamknięty wcześniej; zabezpiecza to przed przedostawaniem sie spalin do przewodu zasilającego, a jednocześnie ogranicza do minimum straty świeżego ładunku i zapewnia nieznaczne doładowywanie cylindra ; inne systemy rozrządu niesymetrycznego omówiono na str. 196 i dalszych.

Jednocylindrowe silniki trakcyjne o rozrządzie tłokowym przeważnie spreżaja wstępnie mieszankę lub powietrze w swych skrzyniach korbowych. Powietrze lub mieszanka jest zasysana do skrzyni korbowej podczas oddalania się tłoka od wału korbowego. Kiedy tłok wykonuje suw pracy i zbliża się do walu korbowego, najpierw zamknięty zostaje przez tłok kanał wlotowy do skrzyni korbowej, następnie zawartość skrzyni zostaje sprężona i w końcu przez odsłonięty kanał przelotowy napływa do cylindra świeża porcja mieszanki lub powietrza. Read the rest of this entry »

Comments Off on Tuleje cylindrów

Posts Tagged ‘hajmig otomoto’

Tuleje cylindrów

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Wydech w silnikach dwusuwowych zaczyna się 70. . .500 przed ZW a kończy 50. . .700 po ZW. Read the rest of this entry »

Comments Off on Tuleje cylindrów

Posts Tagged ‘hajmig otomoto’

Tuleje cylindrów

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Po rozprężeniu spaliny zostają usunięte z cylindra. W silniku czterosuwowym wydalanie spalin odbywa się zasadniczo podczas suwów wydechu. Aby jednak zapewnić możliwie dokładne usunięcie spalin, proces zaczyna sie już pod koniec suwu pracy (rozprężania) a kończy z początkiem suwu ssania. W silnikach samochodowych, których wały korbowe wirują ze znacznymi prędkościami, zawór wydechowy zaczyna się otwierać przy kącie położenia korby 70 . . Read the rest of this entry »

Comments Off on Tuleje cylindrów

Posts Tagged ‘hajmig otomoto’

Tuleje cylindrów

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Do doboru zawieszenia zespołu napędowego trzeba znać częstotliwość drgań własnych masy zawieszonej oraz częstotliwości sił i momentów wymuszających.

Współczynnik przekazywania K < 0,5 uzyskuje się w razie spełnienia warunku j < 0,6 F, gdzie — częstotliwość drgań własnych zespołu (na elementach zawieszenia) oraz F — podstawowa częstotliwość wymuszająca podczas jałowego biegu silnika.

Rezonans z zawieszeniem pojazdu nie występuje, jeżeli j > V/Z. Fres, gdzie: F res — częstotliwość drgań własnych zawieszenia pojazdu. Możliwie małą częstotliwość drgań własnych zawieszenia (f) zapewnia się przez rozmieszczenie punktów podparcia silnika (lub całego zespołu napędowego) możliwie blisko jego wzdłużnej głównej osi bezwładności. Położenie tej osi wyznacza sie zwykle metodą wahadła. Wsporniki zawieszenia silnika lub całego zespołu napędowego rozmieszcza się z uwzględnieniem następujących wymagań :

— obudowa skrzynki biegów powinna przejmować jak najmniejszy moment zginający, wynikający z ciężaru zespołu napędowego,

— podpory przednia i tylna powinny umożliwiać przekręcanie się silnika pod wpływem momentu wywracającego (reakcyjnego), a jedna z nich powinna przejmować poosiowe siły bezwładności (występujące podczas hamowania i przyspieszania pojazdu),

— dwie podpory środkowe, położone na wysokości środka ciężkości zespołu napędowego (w przybliżeniu) powinny być rozstawione możliwie szeroko, z uwagi na przejmowanie momentu reakcyjnego. [patrz też: hajmig otomoto, auta poleasingowe pko, otomoto pl osobowe ]

Maksymalny moment wywracający, jak i moment występujący wskutek rezonansu podczas uruchamiania silnika, mogą powodować nadmierne kątowe wychylenia silnika. Read the rest of this entry »

Comments Off on Tuleje cylindrów