Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Posts Tagged ‘icd otomoto’

Opel Blitz – najciekawsza ciężarówka czasów wojny

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

width=300Opel Blitz to samochód pojawiający się na każdym filmie o wojnie. Jego uniwersalna konstrukcja dawała szerokie pole do popisu, jeśli chodzi o zastosowanie auta. Na jego podwoziu powstawały zarówno duże karetki, jak i autobusy, wozy łączności, zwykłe ciężarówki z różnymi naczepami. Jednym słowem, na bazie jednej podstawy powstało kilkanaście rodzajów aut. Opel Blitz był produkowany w dwóch wersjach – trzy i półtora tony. Read the rest of this entry »

Comments Off on Opel Blitz – najciekawsza ciężarówka czasów wojny

Posts Tagged ‘icd otomoto’

Opel Blitz – najciekawsza ciężarówka czasów wojny

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

width=300Przed drugą wojną światową, firma Opel miała przed sobą świetlane perspektywy. Taki modele jak Opel Kapitan, Olimpia czy Admiral świetnie się sprzedawały. Dzięki samochodom osobowym Opel był pierwszym producentem samochodów w Europie. Jeśli chodzi o ciężarówki, dużym powodzeniem cieszy się Opel Blitz, który później będzie podstawowym samochodem dostawczym Wermachtu. W chwili rozpoczęcia wojny, Opel zatrudnia ponad dwadzieścia pięć tysięcy osób – to wielka fabryka. Read the rest of this entry »

Comments Off on Opel Blitz – najciekawsza ciężarówka czasów wojny

Posts Tagged ‘icd otomoto’

Opel Blitz – najciekawsza ciężarówka czasów wojny

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

width=300Firma Opel to niemieckie przedsiębiorstwo, którego historia sięga końca dziewiętnastego wieku. Dzisiaj Ople chyba najczęściej widywane na drogach pojazdy, jednak początku były burzliwe – tak samo jak w przypadku wszystkich firm motoryzacyjnych. Pierwsze urządzenia, które produkowane były w tej firmie to przedmioty niezbyt kojarzące się z motoryzacją. Zajmowała się tworzeniem maszyn do szycia oraz rowerów. Bardzo szybko firma zmieniła profil działalności na samochody, budowane na podwoziu innych aut. Read the rest of this entry »

Comments Off on Opel Blitz – najciekawsza ciężarówka czasów wojny

Posts Tagged ‘icd otomoto’

Opel Blitz – najciekawsza ciężarówka czasów wojny

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Podbijanie toru, polegające na zagęszczeniu podsypki pod podnoszonym torem, przeprowadza się przy użyciu jednostronnych lub dwustronnych podbijaków. Podbijaki są zakończone pogrubioną końcówką do wbijania ziaren podsypki pod podbijany podkład. Drugi koniec podbijaka dwustronnego jest zakończony oskardem, przeznaczonym do zruszenia stwardniałej podsypki. Do nasuwania szyn odpełzłych, podczas regulacji luzów używa się przyrządów śrubowych lub klinowych. Przyrząd śrubowy składa się z trzona śrubowego, trzona dźwigniowego, tulejek, sworzni i zatyczek. Read the rest of this entry »

Comments Off on Opel Blitz – najciekawsza ciężarówka czasów wojny

Posts Tagged ‘icd otomoto’

Opel Blitz – najciekawsza ciężarówka czasów wojny

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

W użyciu są przyrządy do mierzenia strzałek w łukach, kliny stalowe z podziałką, dobory luźników oraz termometry do pomiaru temperatury szyny. Do podnoszenia toru i materiałów nawierzchniowych są stosowane dźwigniki torowe, które w zależności od budowy i działania dzielą się na: — zębatkowe; — śrubowe; — specjalne (dźwigarowe); — hydrauliczne. Dźwigniki zębatkowe są potocznie nazywane podnośnikami korbowymi. Najczęściej są użytkowane podnośniki korbowe o udźwigu 50 kN (5000 kG) i wysokości podnoszenia 300 mm. Podnośnik korbowy składa sie z dwudzielnego kadłuba blaszanego, do którego jest przyspawana łapa podnosząca. Read the rest of this entry »

Comments Off on Opel Blitz – najciekawsza ciężarówka czasów wojny

Posts Tagged ‘icd otomoto’

Opel Blitz – najciekawsza ciężarówka czasów wojny

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Ze względu na rozwiązanie struktury nośnej kadłuba rozróżnia się: — nadwozie szkieletowe; elementy poszycia nadwozia, czyli płaty materiału tworzącego ściany nadwozia, są mocowane do konstrukcji nośnej mającej postać szkieletu przejmującego wszystkie obciążenia; nadwozia szkieletowe spotyka się głównie w pojazdach produkowanych w stosunkowo małych seriach, kiedy używanie kształtowników jest bardziej opłacalne niż stosowanie elementów tłoczonych; pierwsze nadwozia z drewna wykonywano również jako szkieletowe; pracochłonność wykonania i ciężar nadwozia szkieletowego są stosunkowo duże, ale składa się je znacznie łatwiej niż nadwozie bezszkieletowe, — nadwozie półszkieletowe ma pojedyncze elementy szkieletu połączone wprost ze sobą lub za pośrednictwem blach poszycia; elementy szkieletu i poszycia składa się jednocześnie; nadwozia półszkieletowe spotyka się przeważnie w pojazdach wytwarzanych w dużych seriach; nadwozie półszkieletowe ma zalety nadwozia bezszkieletowego ; jest wprawdzie od niego cięższe, ale nie wymaga tak starannego przygotowania blach poszycia. Pólniosące nadwozie pól szkieletowe z lekką ramą płytową (OPEL Rekord) — nadwozie skorupowe (bezszkieletowe) nie ma w zasadzie w ogóle części tworzących wydzielony szkielet; wszystkie obciążenia przejmowane są przez wytrzymałe elementy poszycia, odpowiednio usztywnione przez stosowne wytłoczenia w płatach blachy; nadwozia skorupowe wyrabiane są przeważnie z blachy stalowej, a czasem ze stopów lekkich; przy takich samych wskaźnikach wytrzymałościowych nadwozia bezszkieletowe są lżejsze niż nadwozia półszkieletowe; obróbka blach poszycia, które są elementami nośnymi. Nadwozie skorupowe maga dużej staranności ; (bezszkieletowe — CITROEN 1 1) uszkodzenia nadwozi skorupowych, np. wskutek wypadku drogowego, są na ogół trudne do naprawy; płaskie lub prawie płaskie dachy dużych samochodów wzmacnia się dodatkowo kilkoma poprzecznymi prętami kształtowymi, wykonanymi z blachy ; wzmocnienia takie ograniczają skłonność dachu do drgań. Materiały konstrukcyjne. Read the rest of this entry »

Comments Off on Opel Blitz – najciekawsza ciężarówka czasów wojny

Posts Tagged ‘icd otomoto’

Opel Blitz – najciekawsza ciężarówka czasów wojny

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Dyblarka hydrauliczna KR—I może pracować tylko na jednym toku szynowym. Do pracy na drugim toku musi być zdjęta z toru i obrócona o It rad (1800). Maszyna ma masę około 140 kg i niezbyt dużą wydajność — 30 dybli na godzinę. Duża masa i mała wydajność ograniczyły praktyczne stosowanie tej dyblarki. Na podobnej zasadzie działa importowane urządzenie do wyciągania dybli DFZ-IO, które może być używane również do wyciągania haków sprężystych i do wymiany przekładek. Read the rest of this entry »

Comments Off on Opel Blitz – najciekawsza ciężarówka czasów wojny

Posts Tagged ‘icd otomoto’

Opel Blitz – najciekawsza ciężarówka czasów wojny

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Do usunięcia podsypki z okienek między podkładami i od ich czół używa się wideł lub szufli stalowych, a do dowożenia podsypki — specjalnych wózków jednoszynowych bądź dwuszynowych. Tor podnosi się podnośnikami korbowymi albo klinami okutymi blachą; kliny stosuje się ostateczności z uwagi na ich małą efektywność i duży wysiłek robotników przy wbijaniu. Przyrządy do wymiany dybli w podkładach betonowych wbijanie lub wymiana dybli w podkładach drewnianych nie sprawia większego kłopotu — znacznie trudniejsza jest wymiana dybli w podkładach betonowych, do ścianek których przylegają falistą powierzchnią. Przed wymianą, dyble powinny być rozwiercone wiertłem o średnicy 36 do 38 mm. Dla usprawnienia rozwiercania należy stosować wiertła z nałożonym ogranicznikiem pierścieniowym. Read the rest of this entry »

Comments Off on Opel Blitz – najciekawsza ciężarówka czasów wojny

Posts Tagged ‘icd otomoto’

Opel Blitz – najciekawsza ciężarówka czasów wojny

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Do odmierzonego podsypywania podkładów używa się narzędzi potrzebnych do pomiaru wysokości, na jaką należy podnieść podkłady; — odmierzania (porcjowania) potrzebnej ilości podsypki; wprowadzania odmierzonej porcji pod podkładu; — usuwania podsypki z okienek i od czół podkładów; — podnoszenia teru; — dowożenia nowej podsypki. Do pomiaru wysokości, na jaką należy podnieść podkłady, stosuje się kliny z twardego drewna albo krzyże niwelacyjne. Komplet krzyży niwelacyjnych składa się z dwóch krzyży stałych i jednego krzyża ruchomego, Krzyż stały składa się z drążka, tablicy i uchwytu, przeznaczonego do przymocowania krzyża do szyny. Krzyż ruchomy ustawia się na toku szynowym między krzyżami stałymi i za pomocą urządzenia zębatkowego powoduje się wysuwanie prowadnicy. Pomiar wysokości ukrytych wybojów może być przeprowadzony wybojomierzem złożonym z suwaka i oprawki osadzonej na stalowym drążku. Read the rest of this entry »

Comments Off on Opel Blitz – najciekawsza ciężarówka czasów wojny

Posts Tagged ‘icd otomoto’

Opel Blitz – najciekawsza ciężarówka czasów wojny

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Systematyczna kontrola stanu toru i szyn polega na okresowym sprawdzaniu szerokości toru, przechyłki, wzajemnego położenia styków, wielkości osiadania toru, zużycia szyn itp. Do sprawdzenia szerokości toru używa sie toromierza. Jest to odpowiednio ukształtowana łata drewniana, umożliwiająca sprawdzenie, czy między szynami (14 mm poniżej poziomu główki) jest zachowana właściwa szerokość toru. Do jednoczesnego sprawdzania szerokości toru i odczytywania odchyłek oraz do pomiaru przechyłki toru używa się toromierzy z wysuwanym końcem, z podziałką milimetrową do odczytywania poszerzenia lub zwężenia toru, oraz toromierzy z podziałką na tarczy do odczytywania tych wielkości. Toromierze używane na liniach z odcinkami izolowanymi powinny mieć wkład izolujący obydwa końce przyrządu. Read the rest of this entry »

Comments Off on Opel Blitz – najciekawsza ciężarówka czasów wojny