Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Posts Tagged ‘mercedes zasada otomoto’

Korbowód

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Trzon korbowodu ma z reguły przekrój dwuteowy. Jeżeli sworzeń tłokowy jest smarowany pod cinieniem, wowczas trzon ma środkowy pas dwuteownika pogrubiony i przewiercony wewnątrz lub niekiedy wzdłuż tego pasa jest przymocowana rurka doprowadzająca olej do sworznia.

Łeb korbowodu jest jednolity, jeżeli stosowane jest toczne łożysko korbowe, lub dzielony — przy stosowaniu łożyska ślizgowego (najczęściej). Odejmowaną część łba, tzw. pokrywe korbowodu, odkuwa się przeważnie jako jedną całość z korbowodem, a następnie odcina od niego, mocuje śrubami i obrabia łącznie z korbowodem. Łeb korbowodu może być podzielony prostopadle do osi symetrii trzonu lub skośnie — z reguły w taki sposób, aby korbowód po zdjęciu pokrywy można było wyjąć poprzez cylinder. Read the rest of this entry »

Comments Off on Korbowód

Posts Tagged ‘mercedes zasada otomoto’

Korbowód

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Tłoki silników wolnobieżnych oraz wyczynowych, w których przedmuchy spalin do skrzyni korbowej wpływają już dostrzegalnie na sprawność silnika, zaopatruje się niekiedy w pierścienie podwójne np. CLUPET, uszczelniające cały obwód tłoka, Pierścienie takie wykonywane są jako uszczelniające lub zgarniające. Ostatnio rozpowszechniają się również rozmaite odmiany składanych pierścieni zgarniających, przeważnie o dwóch krawędziach pracujących. Przyspieszanie docierania pierścieni tłokowych. Aby przyspieszyć docieranie się pierścieni tłokowych do gładzi cylindrów i tym samym skrócić okres docierania silnika, stosuje się rozmaite metody i środki, jak:

— nadawanie pracującej powierzchni pierścienia określonej szorstkości (podczas obróbki wykańczającej),

— nadawanie zewnętrznej ściance pierścienia kształtu stożka,

— nakładanie na zewnętrzną ściankę pierścienia powłoki z substancji przyspieszających docieranie (np. Read the rest of this entry »

Comments Off on Korbowód

Posts Tagged ‘mercedes zasada otomoto’

Korbowód

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Liczba pierścieni uszczelniających tłoka zależy od rodzaju i szybkobieżności silnika. Tłok silnika o zapłonie iskrowym zaopatruje się w dwa lub trzy pierścienie uszczelniające, a silnika wysokoprężnego — w trzy lub cztery. Podczas pracy silnika pierścienie uszczelniające, z uwagi na swoje luzy osiowe, powodują przetłaczanie oleju do komory spalania. Z tego względu konieczne jego zaopatrywanie tłoków w pierścienie zgarniające, osadzone pod najniższymi pierścieniami uszczelniającymi. Pierścienie zgarniające zapewniają usuwanie nadmiaru oleju z gładzi cylindra, co ogranicza do minimum pompowanie oleju do komory spalania przez pierścienie uszczelniające. Read the rest of this entry »

Comments Off on Korbowód

Posts Tagged ‘mercedes zasada otomoto’

Korbowód

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Trudno uwierzyć, patrząc na samochód i jego podwozie, że oba te starty pokona na wąskich, ledwie 15-centymetrowych aluminiowych kołach. Nie są to jednak zwyczajne fajerki – to najszybsze koła na świecie, które muszą bez wibracji kręcić się z prędkością ponad 10 tys. obrotów na minutę, to aż 170 obr./sek. Przy tej prędkości obrotowej siła odśrodkowa na obwodzie przekracza siłę grawitacji 50 tys. razy. Read the rest of this entry »

Comments Off on Korbowód

Posts Tagged ‘mercedes zasada otomoto’

Korbowód

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Korbowody silników widlastych mają konstrukcję specjalna, ponieważ 1 każdym czopem wału korbowego współpracują dwa korbowody, po jednym z każdego rzędu cylindrów. Ze względu na wykonanie, wśród korbowodów silników widlastych rozróżnia się:

– korbowody jednakowe dla obu rzędów cylindrów, umieszczone obok siebie na wspólnym czopie korbowym; wykonanie najprostsze, lecz wydłuża nieco silnik, przy czym wystepują niewielkie momenty zginające czopy korbowe, wskutek przesunięcia względem siebie linii działania obciążeń pochodzących od obu rzędów cylindrów; korbowody jednakowe spotyka się w większości widlastych silników samochodów osobowych i niektórych ciężarowych ; [hasła pokrewne: otomoto wloclawek, mercedes zasada otomoto, otomoto olkusz ]

— korbowody główne i boczne (przyczepne) ; korbowód boczny jest przegubowo związany z łbem korbowodu głównego, obejmującym czop korbowy; osie każdej pary cylindrów tworzących jedno rozwidlenie leżą w płaszczyźnie prostopadłej do osi wału korbowego, przy czym czopy korbowe sa krótkie, co pozwala ograniczyć do minimum długość silnika; istotne wady to konieczność stosowania dwóch rodzajów korbowodów oraz wykonywanie przez tłok związany z korbowodem bocznym dłuższych skoków niż skoki tłoka połączonego z korbowodem głównym; aby uzyskać jednakowe stopnie sprężania, trzeba wiec w  obu rzędach cylindrów stosować różniące się wykonaniem głowice lub tłoki;

— korbowody rozwidlone i wąskie; czop korbowy wału korbowego jest obejmowany przez panewkę dwustronnie wylaną stop em łożyskowym ; ze środkową częścią takiej panewki współpracuje łeb wąskiego korbowodu jednego tłoka rozwidlonej pary cylindrów, wchodzący pomiędzy rozwidlenia łba szerokiego korbowodu drugiego tłoka tej pary ; wewnętrzna powierzchnia łba wąskiego korbowodu ślizga się po zewnętrznej ściance panewki, ustalonej w rozwidlonym łbie szerokiego korbowodu ;

Materiał korbowodu. Najczęściej korbowody wykonywane są jako odkuwki ze stali węglowej wyższej jakości (0,4. . . Read the rest of this entry »

Comments Off on Korbowód

Posts Tagged ‘mercedes zasada otomoto’

Korbowód

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Silnik o niesymetrycznym rozrządzie tłokowym może mieć równoległe tłoki związane z czopem korbowym za pomocą korbowodu widlastego. Wówczas jeden z tłoków jest połączony z korbowodem za pośrednictwem sworznia umieszczonego w suwliwym klocku, który umożliwia zmianę rozstawienia osi obu sworzni podczas wychylania się korbowodu względem osi cylindrów w miarę obracania się wału korbowego. Rozwiązanie z korbowodem o przegubowym połączeniu obu ramion jest znacznie kosztowniejsze niż z korbowodem widlastym, lecz zapewnia większą swobode sunięciu w doborze osi wału wykresu korbowego rozrządu względem. symetrii Dzięki silnika,przeskok tłoka, którego oś leży bliżej osi wału, jest większy niż skok tłoka w cylindrze bardziej oddalonym od wału. Silniki z podwójnymi, równoległymi cylindrami cechuje niekorzystny kształt komory spalania. Read the rest of this entry »

Comments Off on Korbowód

Posts Tagged ‘mercedes zasada otomoto’

Korbowód

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Ścianka cylindra między kanałami wymaga intensywnego chłodzenia miejscowego. Szczególne znaczenie ma chłodzenie żeberek w silnikach o tłokach przeciwbieżnych, gdzie szczeliny wylotowe rozmieszczone są na całym obwodzie cylindra. W przypadku zastosowania żeberek na ogół chłodzenie każdego z nich zapewnia się przez oddzielny kanał wodny.

Tłoki silników o rozrządzie tłokowym wykonywane są przeważnie ze stopów lekkich. Długość płaszcza tłoka, od której zależy intensywność przekazywania ciepła od tłoka do cylindra, projektowana jest z uwzględnieniem niekorzystnych warunków chłodzenia i prowadzenia tłoka (z uwagi na istnienie okienek przelotowych w tłoku i szczelin w ściance cylindra). Okienka w płaszczu dostosowane są do wielkości odpowiadających im szczelin. Read the rest of this entry »

Comments Off on Korbowód

Posts Tagged ‘mercedes zasada otomoto’

Korbowód

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Płukanie przeciwstrumieniowe —system FICHTEL SACHS; dwie szczeliny wlotowe znajdują sie naprzeciw siebie; tłok ma niewielkie wyżłobienia, które spełniają zadanie kierownic mieszanki; dwa strumienie mieszanki kierowane są ku głowicy, tam spotykają się i spływają środkiem cylindra; jedno duże Okno wylotowe znajduje się między szczelinami wlotowymi,

Płukanie krzyżowe, stosowane np. w silnikach ARDIE i VILLIERS; w cylindrze znajdują się dwie szczeliny wlotowe i dwie szczeliny wylotowe, rozmieszczone na przemian, w Jednakowych odstępach na obwodzie cylindra; osie szczelin przecinają się w środku cylindra i tworzą charakterystyczny krzyż ; wadą tego systemu płukania jest brak określonego kierunku przepływu gazów oraz wyraźnego czoła strugi świeżej mieszanki, [więcej w: otomoto wloclawek, mercedes zasada otomoto, otomoto olkusz ]

Płukanie krzyżowo-zwrotne; system stosowany np. w silniku TRIUMPH z roku 1936; system ten zarzucono, ponieważ nie spełnia on zasadniczego wymagania, a mianowicie nie zapewnia dokładnego usuwania spalin z komory spalania,

Płukanie jednokierunkowe jest stosunkowo najbardziej dokładne, a straty świeżego ładunku niewielkie, w silnikach o rozrządzie tłokowym system ten można stosować w układzie przeciwbieżnym lub bliźniaczym, a nadto w rozrządzie mieszanym tłokowo-suwakowym lub tłokowo-zaworowym.

Cylinder silnika o rozrządzie tłokowym ma w środkowej części ścianki szczeliny (okna), które łączą wnętrze cylindra z kanałami wlotowymi i wylotowymi. Rozmieszczenie szczelin na obwodzie cylindra zależy od sposobu płukania cylindra. Wysokość szczelin wynika z przyjętego wykresu rozrządu, a szerokość ich powinna być możliwie jak największa. Read the rest of this entry »

Comments Off on Korbowód

Posts Tagged ‘mercedes zasada otomoto’

Korbowód

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Tarczowy suwak obrotowy. System taki przypomina rozwiązania z zaworami obrotowymi. Suwak obraca się z jednostajną prędkością, Co stanowi istotną zaletę, gdyż dzięki temu unika sie występowania sił masowych wywoływanych przyspieszaniem i opóźnianiem części wykonujących ruchy posuwisto-zwrotne. Duże trudności nastręcza jednak problem dostatecznie szybkiego odsłaniania wolnych przelotów dla gazów Symetryczny rozrząd tłokowy w silnikach dwusuwowych upraszcza wybitnie konstrukcję silnika i mimo swych wad znajduje wciąż szerokie zastosowanie, zwłaszcza gdy chodzi o małe silniki samochodowe i motocyklowe. Aby ograniczyć do minimum straty świeżej mieszanki lub powietrza, stosuje się rozmaite rozwiązania konstrukcyjne, dzięki którym otrzymuje się określony sposób przepłukiwania cylindra. Read the rest of this entry »

Comments Off on Korbowód

Posts Tagged ‘mercedes zasada otomoto’

Korbowód

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

W silnikach dwusuwowych z rozrządem tłokowym niesymetryczny rozrząd uzyskuje się również stosując dodatkowe elementy sterujące, jak np. suwaki obrotowe, czyli tzw. zawory obrotowe, lub suwaki tarczowe. Niekiedy zasilanie jest sterowane dodatkowo suwakiem tarczowym, którego zadania pełni przeciwciężar wału korbowego. Rozwiązanie takie pozwala na późniejsze otwarcie i późniejsze zamknięcie szczelin wlotowych. Read the rest of this entry »

Comments Off on Korbowód

« Previous Entries