Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Posts Tagged ‘otomoto piła’

Klasyfikacja maszyn torowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Klasyfikacja maszyn torowych, stanowi próbę ujednolicenia i usystematyzowania podziału maszyn i urządzeń, użytkowanych przez kolejową służbę drogową, przy uwzględnieniu ich najbardziej charakterystycznych cech. Ręczne narzędzia do robót nawierzchniowych są stosowane przy małym zakresie robót oraz wszędzie tam, gdzie użycie narzędzi mechanicznych jest niemożliwe z uwagi na nieskuteczność działania, brak źródła napędu albo łatwość uszkodzenia. Kształt narzędzi ręcznych był doskonalony w rezultacie wieloletnich doświadczeń. Wymiary i rodzaj użytego materiału na narzędzia ręczne jest zależny od ich przeznaczenia. Do przenoszenia szyn i podkładów są używane stalowe kleszcze o szczękach odpowiednio dopasowanych do profilu szyn i szczękach tępo zakończonych, aby nie kaleczyły przenoszonych podkładów drewnianych. Read the rest of this entry »

Comments Off on Klasyfikacja maszyn torowych

Posts Tagged ‘otomoto piła’

Klasyfikacja maszyn torowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Oprócz efektów ekonomicznych, mechanizacja robót torowych umożliwia uzyskanie istotnych efektów technicznych: przyspieszenie budowy nowych i modernizacji starych odcinków kolejowych, co umożliwia zwiększenie prędkości jazdy pociągów, skrócenie czasu zamknięcia torów dla ruchu pociągów, poprawa jakości wykonanych napraw itp. Porównanie poszczególnych rodzajów mechanizacji wykazuje bezsporną wyższość pełnej mechanizacji robót. Najniższą efektywność ma mała mechanizacja, przy czym jest ona tym niższa, im większe jest natężenie ruchu na danej linii. Na przykład przestoje, wynikające z konieczności przerywania robót na czas przejazdu pociągu (każda przerwa trwa około 7 minut), przy 70 parach pociągów kursujących na dobę powodują tak duże straty czasu, że efektywność mechanizacji robót jest znikoma. W takich warunkach ruchowych znacznie lepsze wyniki zapewniają ciężkie maszyny torowe, mimo że wymagają całkowitego zamknięcia toru. Read the rest of this entry »

Comments Off on Klasyfikacja maszyn torowych

Posts Tagged ‘otomoto piła’

Klasyfikacja maszyn torowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Wskaźnik Q, stosuje się przy planowaniu pracy maszyn. Wskaźnik ten uwzględnia również przestoje wynikające z planowych i nieplanowych napraw, braku obsługi, niemożliwości zamknięcia toru dla ruchu pociągów itp. Efektywność mechanizacji. Ekonomiczną efektywność mechanizacji dla różnych wariantów (np. dla małej i częściowej mechanizacji) można porównywać według okresu zwrotu nakładów albo odpowiadającego mu współczynnika efektywności. Read the rest of this entry »

Comments Off on Klasyfikacja maszyn torowych

Posts Tagged ‘otomoto piła’

Klasyfikacja maszyn torowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Rura ze śrubą — poprzez przekładnię ślimakową — tworzą teleskopowy wspornik. O ile wsporniki zwiększają wysokość, o tyle wsporniki zmniejszają, tym samym rama przesiewacza przechyla się w strone tych wsporników. Dzięki zastosowaniu śruby z gwintem samohamownym nie ma potrzeby stosowania hamulca do zabezpieczenia przesiewacza przed samoczynnym przechyłem. Przenośniki taśmowe służą do przemieszczania odsiewek i czystego tłucznia. Wszystkie przenośniki są napędzane przez elektrobębny. Read the rest of this entry »

Comments Off on Klasyfikacja maszyn torowych

Next Entries »