Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Posts Tagged ‘otomoto wloclawek’

Układy mieszane

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Najprostsze i najtańsze w produkcji są układy rozrządu o równoległych zaworach pionowych, dokładnie lub w przybliżeniu równoległych do osi cylindrów. Pozwala to na łożyskowanie wszystkich dźwigni zaworów na wspólnej stosunkowo najmniej korzyści zapewnia równoległe wbudowanie zaworu ssącego i wydechowego. Górna ścianka komory spalania jest wówczas płaska, a średnice grzybków zaworów są niewielkie, głównie ze względu na brak miejsca. Ponadto zapewnienie skutecznego chlodzenia ścianki glowicy między zaworami nastręcza na ogól sporo trudności z uwagi na małą szerokość szczeliny wodnej i skłonność do tworzenia się korków parowych w tym miejscu. Komora silnika spalania TATRA wysokoprężnego111 zapobiega się przez nierównolegle wbudowanie zaworów z jednym lub z dwoma wałami rozrządu. Read the rest of this entry »

Comments Off on Układy mieszane

Posts Tagged ‘otomoto wloclawek’

Układy mieszane

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Popychacz BORG-WARNER wypełniany jest olejem podczas produkcji i nie wymaga uzupełniania ubytków oleju. Luz zaworu kasowany jest przez sprężynę. Kiedy tłok przesuwa sie ku górze, czyli wzrasta czynna długość popychacza, do komory pod tłokiem napływa olej przez jednokierunkowy zawór. Specjalne uszczelnienie zabezpiecza przed wyciekaniem oleju z popychacza. Popychacz GMC jest stale dopełniany olejem. Read the rest of this entry »

Comments Off on Układy mieszane

Posts Tagged ‘otomoto wloclawek’

Układy mieszane

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Popychacze prętowe stosowane są również w silnikach dolnozaworowych. W silnikach wysokoprężnych a nawet i w benzynowych silnikach samochodów osobowych spotyka się niekiedy popychacze rolkowe. W silniku z wałem rozrządu w głowicy dźwignia zaworu spełnia nierzadko od razu zadania popychacza.

Drążek popychacza jest to rurka lub pręt pełny, zakończony z jednej strony powierzchnią półkulistą, a z drugiej panewka o półkulistym denku.

Dźwignie zaworów przeważnie odkuwa sie ze stali, rzadziej odlewa z żeliwa lub stopów lekkich. W celu uproszczenia produkcji i zmniejszenia ciężaru stosuje się również dźwignie tłoczone z blachy stalowej. [patrz też: otomoto wloclawek, mercedes zasada otomoto, otomoto olkusz ]

Regulacja luzu zaworu. Po zamknieciu, aż do ponownego otwarcia się zaworu, jego grzybek powinien szczelnie przylegać do gniazda, odcinając wnętrze komory spalania od kanału ssącego lub wydechowego. Read the rest of this entry »

Comments Off on Układy mieszane

Posts Tagged ‘otomoto wloclawek’

Układy mieszane

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Promień krzywizny stopki lub rolki popychacza powinien być jak największy, ponieważ z jego wzrostem maleje moment obrotowy potrzebny do przekręcania walu rozrządu oraz nacisk jednostkowy w miejscu styku krzywki z popychaczem. Dlatego też teoretycznie najlepsze są popychacze płaskie, które mogą współpracować z krzywkami harmonicznymi lub wypukłymi.

Jeżeli krzywka zamiast z popychaczem współpracuje z dźwigienką, wówczas z dostateczną dokładnością można założyć, że końcówka dźwigienki porusza sie posuwisto-zwrotnie. Popychacze rolkowe współpracują z krzywkami stycznymi lub wklęsłymi.

Kinematyka zaworu. Po wstępnym obliczeniu przyspieszeń zaworu sporządza się wykresy przyspieszenia, prędkości i drogi zaworu w funkcji kąta obrotu wału rozrządu. Mając wykreślone wzniosy zaworu w zależności od kąta obrotu wału rozrządu, można bezpośrednio wyznaczyć wykreślnie zarys krzywki, uwzględniając przekładnię miedzy zaworem a popychaczem. Read the rest of this entry »

Comments Off on Układy mieszane

Posts Tagged ‘otomoto wloclawek’

Układy mieszane

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Zawory podlegające znacznym obciążeniom cieplnym mają niekiedy wydrążenia częściowo wypełnione metalicznym sodem. Substancja ta paruje pod wpływem wysokiej temperatury w sąsiedztwie grzybka, skrapla się w pobliżu stopki i gromadzi się z powrotem w rejonie grzybka. W ten sposób substancja chłodząca, zmieniając swój stan fizyczny, nieustannie odprowadza ciepło z grzybka do końca trzonka. Zawory drążone wykonuje się metodą wiercenia zaślepiając następnie otwór od strony talerzyka, lub odkuwa się trzonek zakończony kielichem, do którego zostaje przyspawany grzybek.

Dalszy wzrost tego stosunku powoduje nieznaczne tylko zwiększenie ilości przepływającego czynnika. Dlatego do obliczeń czynnych przekrojów zaworów przyjmuje się zwykle stosunek hz/di równy 0,2. [podobne: otomoto wloclawek, mercedes zasada otomoto, otomoto olkusz ]

Podczas obliczania średnicy i skoku zaworu wychodzi sie z założenia, że ilość przepływającego przez gniazdo czynnika jest równa ilości gazów zasysanych lub wypychanych przez tłok.

Otwieranie zaworu odbywa się w dwóch fazach — w pierwszej zawór porusza się ruchem przyspieszonym (przyspieszenie PI), a w drugiej ruchem opóźnionym (opóźnienie P2). Read the rest of this entry »

Comments Off on Układy mieszane

Next Entries »