Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Posts Tagged ‘papis otomoto’

ROVER 3 litre

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Najbardziej charakterystyczną cechą konstrukcji silnika ROVER 3 litre jest rzadko spotykany, mieszany układ zaworów. Zawory ssące o dużych średnicach wbudowane są skośnie w głowicy, a zawory wydechowe— również skośnie, w kadłubie. Komorę spalania tworzy zupełnie plaska dolna płyta głowicy cylindrów, część kształtowego denka tłoka i ścianka kadłuba w sąsiedztwie gniazda zaworu wydechowego. Wykonanie takie upraszcza wybitnie konstrukcje głowicy, lecz zarazem komplikuje budowę kadłuba. Kadłub silnika i głowica cylindrów odlane są z żeliwa, przy czym początkowo głowicę odlewano ze stopu lekkiego. Read the rest of this entry »

Comments Off on ROVER 3 litre

Posts Tagged ‘papis otomoto’

ROVER 3 litre

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Wstępne sprężanie powietrza doprowadzanego do cylindrów zapewnia spreżarka wyporowa ROOTS, wbudowana w przodzie silnika. Szczeliny wlotowe powietrza są odsłaniane i przysłaniane przez tłoki. Spaliny uchodzą z cylindra przez dwa zawory wydechowe, wbudowane w głowicy i otwierane przez krzywki wału rozrządu, osadzonego w oddzielnej skrzynce na głowicy cylindrów. Silnik wysokoprężny, dwusuwowy, czterocylindrowy, rzędowy, chłodzony wodą. Niektóre części wykorzystano z silników wysokoprężnych, serii SW.

Dane techniczne: D 97; S 110; S/D 1,13; V — 3252; — 18; Nin 132/2600; Mln — 38,0/1450; Np 40,6; pe = 6,7; G 360 kG. Read the rest of this entry »

Comments Off on ROVER 3 litre

Posts Tagged ‘papis otomoto’

ROVER 3 litre

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Przestrzenny wał korbowy silnika V-6 (model 305 — odlany ze staliwa Armasteel, modele 351 oraz 401 — odkuty ze stali chromowanej) ma cztery czopy główne i sześć czopów korbowych. Poszczególne wykorbienia są przestawione 0 600 pomiędzy 1 oraz 2, 3 oraz 4, a ponadto 5 do 6, przy czym 0 1800 są przestawione korby 2 oraz 3, 4 oraz 5, a ponadto 6 oraz 1. W rezultacie silnik cechuje kolejność zapłonów 1 —6—5—4—3—2.

Wal korbowy silnika V-12 ma układ zwykłego wału sześciocylindrowego silnika rzędowego.

Głowice cylindrów odlane są z żeliwa stopowego i mają niemal identyczne wykonanie bez względu na wersję silnika. Każda głowica zamyka trzy cylindry (model V-6 ma dwie głowice, a model V-12 — cztery), Gniazda zaworów ssących są wytoczone wprost w materiale głowic, a stalowe gniazda zaworów wydechowych wstawia się przez wciskanie. Zamki zaworów systemu ROTOCAP zapewniają podczas pracy silnika powolne obracanie się zaworów zarówno wydechowych, jak i ssących. [podobne: papis otomoto, auto ostrobramska, renault używane z gwarancją ]

Komory spalania mają kształty spłaszczonych kul, z wgłębieniami na gniazda zaworów. Read the rest of this entry »

Comments Off on ROVER 3 litre

Posts Tagged ‘papis otomoto’

ROVER 3 litre

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Kadłuby Silników ZIŁ-130 oraz ZIŁ-375 są odlane z żeliwa szarego, a silnika ZIŁ-130M ze stopu lekkiego. Wszystkie silniki mają mokre żeliwne tuleje cylindrów, zaopatrzone w krótkie suche tuleje z żeliwa austenitycznego. Głowice cylindrów wszystkich silników są odlane ze stopu lekkiego i maja wymienne gniazda zaworów zarówno ssących, jak i wydechowych (z żeliwa stopowego) oraz prowadnice zaworów ze spieków. Przylgnie zaworów wydechowych są napawane stellitem, a zaworów ssących pokryte aluminium (przez dyfuzję).

Zawory wydechowe mają trzonki wypełnione w ok. 50% metalicznym sodem w celu zwiększenia intensywności odprowadzania ciepła Od ich grzybków. Read the rest of this entry »

Comments Off on ROVER 3 litre

Posts Tagged ‘papis otomoto’

ROVER 3 litre

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Pokrywy pięciu łożysk głównych odlane są z żeliwa, przez co ograniczono rozszerzalność cieplną obsad łożysk. Komory spalania klinowe. W głowicach zawory ssące i Wydechowe są wbudowane na przemian, co ułatwia skuteczne chłodzenie najsilniej nagrzewanych miejsc w komorach spalania. Wstawiane gniazda i prowadnice zaworów są osadzone skurczowo.

Owalizowane tłoki maja płaszcze cynowane. Osie sworzni tłokowych są przesunięte 0 1,5 mm w kierunku działania bocznego nacisku. Read the rest of this entry »

Comments Off on ROVER 3 litre

Posts Tagged ‘papis otomoto’

ROVER 3 litre

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Każdy rząd cylindrów cechuje kolejność zapłonów 1 —4—2—3, której odpowiadają kątowe przesunięcia suwów pracy wynoszące:—2700. Odnosząc do całego silnika przesunięcia suwów pracy w poszczególnych cylindrach są regularne i wynoszą po 100.

Przeciwciężary na wale korbowym zapewniają częściowe wyrównoważenie sił odśrodkowych i sil bezwładności pierwszego rzędu. Dla silnika jako całości siły te są w pełni wyrównoważone, lecz występuje moment od sił odśrodkowych i bezwładności pierwszego rzędu (wał niesymetryczny), który wyrównoważają dosć duze przeciwciężary umieszczone na skrajnych ramionach walu. Na przednim końcu wału korbowego osadzone jest koło pasa klinowego napędu prądnicy i pompy wody oraz niewielki tłumik drgań skrętnych METALASTIK. Przedni koniec wału korbowego napędza jednocześnie wprost wentylator układu chłodzenia.

Wal rozrządu ustalony w sześciu łożyskach (o panewkach wylanych białym metalem) w rozwidleniu cylindrów napędzany jest dwurzędowym łańcuchem cichobieżnym o naciągu regulowanym przez samoczynny napinacz hydrauliczny. Read the rest of this entry »

Comments Off on ROVER 3 litre

Posts Tagged ‘papis otomoto’

ROVER 3 litre

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Moc geometrycznie i termodynamicznie podobnych maszyn wirnikowych jest w przybliżeniu wprost proporcjonalna do masowego natężenia przepływu gazu, które przy jednakowych prędkościach przepływu gazu i jednakowych prędkościach obwodowych wirników jest z kolei wprost proporcjonalne do kwadratu wymiarów liniowych (np. średnic), a odwrotnie proporcjonalne do kwadratu prędkości obrotowej wirnika. Turbiny i sprężarki silników samochodowych mają zatem z konieczności bardzo wysokie prędkości obrotowe wirników; n = 22000. . . Read the rest of this entry »

Comments Off on ROVER 3 litre

Posts Tagged ‘papis otomoto’

ROVER 3 litre

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Tłoki odlane z żeliwa zaopatrzone są w denka z żaroodpornej stali austenitycznej. Szczelina powietrzna pomiędzy denkiem i tłokiem utrudnia wymianę miedzy nimi ciepła, Podczas pracy silnika denka tłoków silnie sie rozżarzają, co zapewnia intensywne nagrzewanie sprężanego powietrza i przyspiesza parowanie paliwa wtryskiwanego między tłoki, Silnik odznacza się bardzo miękkim biegiem i może prawidłowo pracować na różnych gatunkach paliwa w tym również i na niskooktanowej benzynie.

Silnik turbospalinowy ma przynajmniej jedna turbinę wykonującą pracę użyteczną, zwaną turbiną napędową. Wirnik turbiny silnika turbospalinowego obraca się wskutek dynamicznego działania na jego łopatki strumienia spalin o dużej prędkości, a zatem i 0 dużej energii kinetycznej (w silniku tłokowym działa na tłok w zasadzie tylko statyczny nacisk spalin). Silniki turbospalinowe, podobnie jak i spalinowe tłokowe, są silnikami o spalaniu wewnętrznym, w których czynnikiem pracującym są spaliny powstałe ze spalania paliwa w uprzednio sprężonym powietrzu. Po rozprężeniu w turbinie do ciśnienia otoczenia, spaliny usuwane są na zewnątrz silnika.

Zalety. Read the rest of this entry »

Comments Off on ROVER 3 litre

Posts Tagged ‘papis otomoto’

ROVER 3 litre

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Wersja wielopaliwowa cechuje się podwyższonym stopniem sprężania (e = 21) oraz zastosowaniem urządzenia samoczynnie regulującego intensywność chłodzenia silnika (przez dławienie przepływu powietrza tłoczonego przez dmuchawę). Ponadto układ zasilania cechuje podwyższone ciśnienie robocze (co zapobiega powstawaniu korków parowych w przewodach oraz zmodyfikowanie pompy wtryskowej.

CUMMINS-V. Rodzina widlastych silników wysokoprężnych, odznaczających się lekkością i zwartością konstrukcji, opracowanych jako w pełni zamienne z podobnego przeznaczenia silnikami o zapłonie iskrowym. Wszystkie modele silników CUMMINS-V cechuje rozwidlenie rzędów cylindrów — 000, bezpośredni Wtrysk paliwa (urządzenie wtryskowe systemu CUNIMINS PT) oraz zastosowanie po dwóch zaworów ssących i po dwóch zaworów wydechowych na każdy cylinder; stopień sprężania 16 (wolnossące i doładowywane).

Silniki CUMMINS-V odznaczają się znaczna trwałością, co przypisać trzeba głównie umiarkowanej średniej prędkości tłokowej, wynoszącej zaledwie 9,1 misek przy 2600 obr/min (modele V6 i VS o 0,75) lub 10,4 m/sek przy 2500 obr/min (modele V8 0 SID 0,847). Na wzmiankę zasługuje oryginalne ukształtowanie kanałów ssących i wylotowych w głowicach cylindrów. Read the rest of this entry »

Comments Off on ROVER 3 litre

Posts Tagged ‘papis otomoto’

ROVER 3 litre

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Kute korbowody o dużych wymiarach mają sztywne łby dzielone skośnie.

Silnik ma trzy głowice żeliwne, z których każda obejmuje po dwa cylindry. Głowice cylindrów mają wstawiane gniazda i prowadnice zaworów z żeliwa stopowego. Dolne części prowadnic zaworów wydechowych tworzą osłony cieplne trzonków zaworów, co przeciwdziała ich zacieraniu. Głowice są zaopatrzone we wciskane gniazda wtryskiwaczy, co zapewnia skuteczne chłodzenie rozpylaczy. Każdy cylinder ma odprężnik wbudowany w głowicę. Read the rest of this entry »

Comments Off on ROVER 3 litre