Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Posts Tagged ‘samochody poleasingowe pko’

Klasyfikacja silników turbospalinowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

W obiegu ochłodzone w wymienniku ciepła teoretycznie do temperatury powietrza za sprężarką Ta T2. Spalaniu paliwa odpowiada tylko przemiana 5—3, a usuwaniu spalin z silnika przemiana 6—1. W wymienniku ciepła odprowadzane jest od spalin ciepło odzyskane, odpowiadające przemianie 4—6; natomiast do sprężonego powietrza doprowadzana jest ta sama ilość ciepła według przemiany 2—5.

Odpowiednio do ilości ciepła przekazywanego z powrotem od spalin do powietrza zmniejsza się ilość paliwa spalonego w komorze spalania, wzrasta sprawność obiegu i sprawność silnika. Sprawność cieplna obiegu Braytona z odzyskiwaniem ciepła maleje ze wzrostem sprężu (n) natomiast rośnie ze wzrostem najwyższej temperatury obieg.

Konstruktor na najniższą temperaturę obiegu Tl oraz wykładnik adiabaty z nie ma biorąc praktycznie wpływu. Odzyskiwanie ciepła jest teoretycznie możliwe aż do sprężu nmax (Ta/T1)2 (X—I), przy którym temperatura powietrza za sprężarką staje się równa temperaturze spalin za turbina.

W praktyce przy sprężu jaki można osiągnąć obecnie w jednostopniowej sprężarce promieniowej, odzyskiwanie ciepła ze spalin jest skutecznym środkiem do podwyższenia Sprawności silnika turbospalinowego. Read the rest of this entry »

Comments Off on Klasyfikacja silników turbospalinowych

Posts Tagged ‘samochody poleasingowe pko’

Klasyfikacja silników turbospalinowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Stosunek powierzchni czołowej przepływu powietrza do powierzchni czołowej przepływu spalin wynosi 1 : 2. Obrotowy ruch zasobnika zapewnia wymianę ciepła w sposób ciągły. Prędkość obrotowa zasobnika wynosi 6. . .30 obr/min. Read the rest of this entry »

Comments Off on Klasyfikacja silników turbospalinowych

Posts Tagged ‘samochody poleasingowe pko’

Klasyfikacja silników turbospalinowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Zwykle dyfuzor sklada się z dyfuzora bezłopatkowego oraz dyfuzora łopatkowego. Zastosowanie łopatek w dyfuzorze zmniejsza wymiary sprężarki i straty tarcia. Samochodowe silniki turbospalinowe mają obecnie wyłącznie niechłodzone sprężarki dynamiczne, dla których można pominąć wymianę ciepła między sprężanym powietrzem a ściankami kanałów przepływowych, czyli przyjąć, że sprężanie przebiega adiabatycznie. Ze względu na duże prędkości przepływu nie można jednak pomijać istnienia tarcia wewnętrznego w powietrzu, wywołującego nieodwracalność przebiegu sprężania. [więcej w: krotoski cichy samochody używane, auto stefaniak, samochody poleasingowe pko ]

Dla poszczególnych części sprężarki promieniowej wykładniki sprężania nieodwracalnego powietrza wynoszą średnio: — kanał wlotowy n = 1,35. . Read the rest of this entry »

Comments Off on Klasyfikacja silników turbospalinowych

Posts Tagged ‘samochody poleasingowe pko’

Klasyfikacja silników turbospalinowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Sprawność silnika turbospalinowego zależy bezpośrednio od sprężu sprężarki (stosunek ciśnienia powietrza za spreżarką do ciśnienia powietrza przed sprężarką) oraz od sprawności sprężarki i turbiny; Dla samochodowych silników turbospalinowych z odzyskiwaniem ciepła ze spalin wystarczają spręże osiągane w jednostopniowej sprężarce promieniowej.

Sprężarka dynamiczna wywołuje wzrost ciśnienia gazu kosztem spadku jego energii kinetycznej, a zatem i prędkości. Wśród sprężarek dynamicznych wyróżnia się ogólnie. sprężarki osiowe o równoległym do osi obrotu ogólnym kierunku przepływu gazu w przestrzeni pierścieniowej, współśrodkowej z osią obrotu wirnika oraz sprężarki promieniowe o promieniowym, skierowanym od osi obrotu na zewnątrz, ogólnym kierunku przepływu pomiędzy płaszczyznami prostopadłymi do osi obrotu wirnika.

Gdy chodzi o małe stosunkowo natężenia przepływu, wymagane w samochodowych silnikach turbospalinowych, do silników takich sprężarki osiowe nie nadają się, ze względu na duże koszty produkcji i niską sprawność przy małych rozmiarach łopatek. W samochodowych silnikach turbospalinowych stosowane sa obecnie wyłącznie sprężarki promieniowe. Stopień sprężarki odśrodkowej obejmuje kanał wlotowy, wirnik z łopatkami, dyfuzor oraz kanał wylotowy. [więcej w: krotoski cichy samochody używane, auto stefaniak, samochody poleasingowe pko ]

Działanie sprężarki. Read the rest of this entry »

Comments Off on Klasyfikacja silników turbospalinowych

Posts Tagged ‘samochody poleasingowe pko’

Klasyfikacja silników turbospalinowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Układ różnicowy silników turbospalinowych wyróżnia sie tym, że pomiędzy wałem napędowym silnika a walem spreżarki wbudowana jest przekładnia planetarna, służąca jako , mechanizm różnicowy. Silnik różnicowy jednoturbinowy powstaje przez połączenie wału sprężarki z kołem słonecznym (wewnętrznym kołem napędzanym), wału turbiny z kołem pierścieniowym (zewnętrznym kołem napędzającym), a walu napędowego silnika z koszem satelitów (kół obiegowych mechanizmu różnicowego). Silnik różnicowy dwuturbinowy powstaje wskutek związania w klasycznym silniku dwuwałowym jednosprężarkowym walu napędowego turbiny napędzającej sprężarkę — za pomocą mechanizmu różnicowego z walem turbiny napędowej. Częściowe otwarcie zaworu upustowego między turbiną wysokiego ciśnienia napędzającą sprężarkę i turbiną niskiego ciśnienia pozwala na regulację momentu obrotowego. Przy pełnym otwarciu zaworu upustowego można uzyskać przeciwny kierunek obrotu walu napędowego przy mocy sięgającej do 45% mocy znamionowej. Read the rest of this entry »

Comments Off on Klasyfikacja silników turbospalinowych

Posts Tagged ‘samochody poleasingowe pko’

Klasyfikacja silników turbospalinowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Układ dwuwałowy dwusprężarkowy, w którym turbina wysokiego ciśnienia napędza sprężarkę wysokiego ciśnienia, a turbina niskiego ciśnienia napędza sprężarkę niskiego ciśnienia i oddaje moc na zewnątrz silnika, stosowany w silnikach lotniczych dużych mocy, jest zbyt skomplikowany dla silników samochodowych. [patrz też: krotoski cichy samochody używane, auto stefaniak, samochody poleasingowe pko ]

Układ z wydzieloną turbiną napędową ma co najmniej jedną turbinę napędową, która oddaje tylko moc na zewnątrz silnika, zaś przynajmniej jedna turbina w układach dwuwałowych, a dwie turbiny w układach trzywałowych napędzają jedynie sprężarki. Układy trzywałowe odznaczają się bardzo cennymi własnościami trakcyjnymi, lecz z uwagi na skomplikowanie budowy silnika układ taki zastosowano jak dotychczas tylko w silniku FORD 704.

Spaliny w układzie dwuwałowym jednosprężarkowym mogą przepływać przez turbiny równolegle lub szeregowo. W układzie równoległym spaliny przepływają z komory spalania jednocześnie do dwóch turbin, z których jedna jest turbiną napędową, czyli oddaje moc na zewnątrz silnika, podczas gdy druga turbina napędza sprężarkę. Rozdzielanie strumienia spalin na dwie turbiny celowe jest jedynie w razie dużego natężenia przepływu. a wiec w zakresie większych mocy niż wymagane od silników samochodowych. Read the rest of this entry »

Comments Off on Klasyfikacja silników turbospalinowych

Posts Tagged ‘samochody poleasingowe pko’

Klasyfikacja silników turbospalinowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Komora spalania jest scharakteryzowana przez następujące wskaźniki:

— obciążenie cieplne komory spalania (qk), czyli stosunek iloczynu ilości paliwa wtryskiwanego w ciągu godziny do komory spalania GP [kg/h] oraz wartości opalowej paliwa Wu [kcal/kg] do iloczynu objętości komory spalania vk [ma] oraz ciśnienia w komorze spalania p [ata] — Gp . Wu/VĄ. . p = (25. . Read the rest of this entry »

Comments Off on Klasyfikacja silników turbospalinowych

Posts Tagged ‘samochody poleasingowe pko’

Klasyfikacja silników turbospalinowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off on Klasyfikacja silników turbospalinowych

Posts Tagged ‘samochody poleasingowe pko’

Klasyfikacja silników turbospalinowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Przed uruchomieniem maszyny należy sprawdzić ogólny stan techniczny oczyszczarki. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan olejów we wszystkich przekładniach oraz w silniku, stan cieczy chłodzącej oraz paliwa i ewentualne braki uzupełnić. Ponadto należy sprawdzić, czy: pasy klinowe w przekładni napędu przesiewacza oraz taśmy przenośników są odpowiednio naciągnięte, liny podwieszenia przenośnika i łańcuch mechanizmu wybierakowego są w dobrym stanie, a ewentualnie zużyte sworznie i pazury trzeba wymienić na nowe. Koło napędu łańcucha i rolki narożne powinny być również w dobrym stanie. Należy także sprawdzić połączenie przewodów zerowych z obudową rozdzielni i konstrukcją zespołu prądotwórczego. Read the rest of this entry »

Comments Off on Klasyfikacja silników turbospalinowych

Posts Tagged ‘samochody poleasingowe pko’

Klasyfikacja silników turbospalinowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Rozdzielnia niskiego napięcia służy do rozdziału energii elektrycznej na poszczególne obwody zasilające. Dostęp do rozdzielni jest możliwy od strony kabiny oraz od strony zewnętrznej maszyny. Do pracy rozdzielnia niskiego napięcia jest włączana za pomocą trzybiegunowego przełącznika sterowanego ręcznie, Niemniej jednak przełącznik ten zadziała samoczynnie przy przeciążeniu prądnicy, W czasie jazdy transportowej oczyszczarka jest sterowana z pulpitu sterowniczego jazdy, na którym są rozmieszczone między innymi nastawniki jazdy, przyrządy pomiarowe, układy hamowania, włączniki i przełączniki. Natomiast w czasie jazdy roboczej oczyszczarka jest sterowana z pulpitu sterowniczego jazdy roboczej, na którym są rozmieszczone także wszelkiego rodzaju przyciski i włączniki oraz przyrządy kontrolno-pomiarowe, Elektryczny napęd jazdy transportowej składa się z dwóch silników asynchronicznych pierścieniowych o mocy 55 kW każdy. Do rozruchu silnika i regulacji zainstalowano na oczyszczarce specjalne oporniki (rezystory). Read the rest of this entry »

Comments Off on Klasyfikacja silników turbospalinowych