Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Posts Tagged ‘zasada otomoto’

Opel Blitz – najciekawsza ciężarówka czasów wojny

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

width=300Opel Blitz to samochód pojawiający się na każdym filmie o wojnie. Jego uniwersalna konstrukcja dawała szerokie pole do popisu, jeśli chodzi o zastosowanie auta. Na jego podwoziu powstawały zarówno duże karetki, jak i autobusy, wozy łączności, zwykłe ciężarówki z różnymi naczepami. Jednym słowem, na bazie jednej podstawy powstało kilkanaście rodzajów aut. Opel Blitz był produkowany w dwóch wersjach – trzy i półtora tony. Read the rest of this entry »

Comments Off on Opel Blitz – najciekawsza ciężarówka czasów wojny

Posts Tagged ‘zasada otomoto’

Opel Blitz – najciekawsza ciężarówka czasów wojny

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

width=300Przed drugą wojną światową, firma Opel miała przed sobą świetlane perspektywy. Taki modele jak Opel Kapitan, Olimpia czy Admiral świetnie się sprzedawały. Dzięki samochodom osobowym Opel był pierwszym producentem samochodów w Europie. Jeśli chodzi o ciężarówki, dużym powodzeniem cieszy się Opel Blitz, który później będzie podstawowym samochodem dostawczym Wermachtu. W chwili rozpoczęcia wojny, Opel zatrudnia ponad dwadzieścia pięć tysięcy osób – to wielka fabryka. Read the rest of this entry »

Comments Off on Opel Blitz – najciekawsza ciężarówka czasów wojny

Posts Tagged ‘zasada otomoto’

Opel Blitz – najciekawsza ciężarówka czasów wojny

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

width=300Firma Opel to niemieckie przedsiębiorstwo, którego historia sięga końca dziewiętnastego wieku. Dzisiaj Ople chyba najczęściej widywane na drogach pojazdy, jednak początku były burzliwe – tak samo jak w przypadku wszystkich firm motoryzacyjnych. Pierwsze urządzenia, które produkowane były w tej firmie to przedmioty niezbyt kojarzące się z motoryzacją. Zajmowała się tworzeniem maszyn do szycia oraz rowerów. Bardzo szybko firma zmieniła profil działalności na samochody, budowane na podwoziu innych aut. Read the rest of this entry »

Comments Off on Opel Blitz – najciekawsza ciężarówka czasów wojny

Posts Tagged ‘zasada otomoto’

Opel Blitz – najciekawsza ciężarówka czasów wojny

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Stopy białe znoszą z powodzeniem naciski jednostkowe do 130 kg/cm2, przy grubości roboczej około 0,25 mm. Niekiedy uszlachetnia się pracującą powierzchnie białego stopu przez elektrolityczne powlekanie kadmem lub indem. Powłoka taka, dyfundując częściowo w głąb białego stopu, polepsza jego właściwości ślizgowe, zwiększa nośność i uodparnia go na korozje. Tego rodzaju łożyska ślizgowe bardzo szybko docierają się do czopów. Brązy ołowiowe dzielą Się na dwie odmiany. Read the rest of this entry »

Comments Off on Opel Blitz – najciekawsza ciężarówka czasów wojny

Posts Tagged ‘zasada otomoto’

Opel Blitz – najciekawsza ciężarówka czasów wojny

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Długości okresów poszczególnych składowych harmonicznych maja się do siebie jak odwrotności kolejnych liczb naturalnych (1/1, 1/2, 1/3 itd.). Amplitudy poszczególnych składowych harmonicznych i ich wzajemne przesunięcia fazowe zależą od przebiegu wypadkowej siły stycznej. Ze wzrostem rzędu harmonicznej maleje jej amplituda. Zasada ta nie zawsze obowiązuje dla rzędów 0,5 . . Read the rest of this entry »

Comments Off on Opel Blitz – najciekawsza ciężarówka czasów wojny

Posts Tagged ‘zasada otomoto’

Opel Blitz – najciekawsza ciężarówka czasów wojny

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Wymiary kół zamachowych licznych silników są często większe niż wystarczające do zabezpieczenia wymaganej równomierności ich biegu, czyli zapewniają o wiele mniejsze współczynniki nierównomierności biegu niż dopuszczalne. Wynika to z okoliczności, że wielokrotnie wymiary kola zamachowego jako tarczy oporowej sprzęgła są większe niż wymagane do zapewnienia żądanej nierównomierności biegu. Kola zamachowe silników dużych ciągników i samochodów ciężarowych (zwłaszcza ciągnących przyczepy) oraz silniki samochodów popularnych dobiera się pod katem łatwości ruszania pojazdu z miejsca. W takich przypadkach, kiedy stosunek mocy silnika do ciężaru pojazdu jest niewielki, z reguły wymiary koła zamachowego są znacznie większe niż wymagane do  utrzymywania dopuszczalnej nierównomierności biegu silnika, ponieważ pojazd rusza z miejsca w okresie poślizgu sprzęgła głównie kosztem energii kinetycznej koła zamachowego. Wynika stąd, że moment bezwładności kola zamachowego Ik musi wynosić co najmniej:

Ip/qn (pe — 1) [kGcm • sek2], gdzie: IP — moment bezwładności masy pojazdu z uwzględnieniem mas wirujących, zredukowany na wał silnika, sprawność przenoszenia napędu oraz stosunek prędkości kątowej walu korbowego na początku włączania sprzęgła i po zakończeniu jego poślizgu. Read the rest of this entry »

Comments Off on Opel Blitz – najciekawsza ciężarówka czasów wojny

Posts Tagged ‘zasada otomoto’

Opel Blitz – najciekawsza ciężarówka czasów wojny

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Współczynnik nierównomierności biegu silnika (ó) jest miernikiem zmian prędkości kątowej wału korbowego podczas jednego jego pełnego obrotu. Współczynnik ten określa zależność: ó = (Omax — (Ornin)/OJSr gdzie: (r)max największa prędkość kątowa (chwilowa) wału, najmniejsza prędkość kątowa (chwilowa) wału oraz = = + enmin). Układ napędowy samochodu działa sprawnie, jeżeli współczynnik nierównomierności biegu silnika zawiera się w zakresie 0,010. . .0,025.

Zadania koła zamachowego. Read the rest of this entry »

Comments Off on Opel Blitz – najciekawsza ciężarówka czasów wojny

Posts Tagged ‘zasada otomoto’

Opel Blitz – najciekawsza ciężarówka czasów wojny

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Osadzenie wału korbowego w łożyskach tocznych zamiast ślizgowych pozwala na skrócenie długości kadłuba oraz polepsza sprawność mechaniczną silnika. Wobec malej długości czopów głównych wał korbowy jest wówczas na ogół stosunkowo sztywny i odznacza się wielką częstotliwością skrętnych drgań własnych. Łożyska toczne są jednak kosztowniejsze niż ślizgowe. Użycie łożysk tocznych w silnikach wielocylindrowych jest zwykle uwarunkowane zastosowaniem kosztownych dzielonych wałów korbowych. Konieczność doboru łożysk tocznych o dużych średnicach

pierścieni nośnych zmusza zwykle do ograniczania szybkobieżności silnika, ponieważ bardzo duże prędkości obwodowe elementów tocznych powodują szybkie ich zużywanie. Read the rest of this entry »

Comments Off on Opel Blitz – najciekawsza ciężarówka czasów wojny

Posts Tagged ‘zasada otomoto’

Opel Blitz – najciekawsza ciężarówka czasów wojny

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Jako stopy łożyskowe są dziś stosowane powszechnie stopy w osnowie cynowej i ołowiowej, a w razie dużych obciążeń brązy ołowiowe i stopy aluminium z niklem. Szybko rozpowszechniaja się również Stopy kadmowe zawierające drobne ilości niklu, srebra i miedzi. Stopy takie odznaczają się odpornością na wysokie temperatury i doskonałymi własnościami zbliżonymi do brązów ołowiowych, lecz dość kosztowne.

Stopy ołowiowe i cynowe są to tzw. stopy białe lub „babbity. Stopy ołowiowe są znacznie tańsze niż cynowe, lecz mają o wiele gorsze własności; stop łożyskowy jest wylany lub nawalcowany (tylko brązy cynowe) na taśmę stalową o grubości 1,2. . .3,0 mm. Przed wylaniem stopem łożyskowym skorupy panewek powleka się cienką warstwą materiału wiążącego, np. cyny. Zabezpiecza to wymaganą przyczepność stopu łożyskowego do skorupy. Po obróbce wykańczającej panewki warstwa stopu łożyskowego ma zwykle grubość: białe stopy mm, brązy 0,4. . . 1,0 mm. Na ogół im cieńsza jest warstwa stopu łożyskowego, tym wytrzymuje on większe naciski jednostkowe 1 lepiej odprowadza ciepło, lecz zarazem jednak panewka staje się bardziej wrażliwa na twarde zanieczyszczenia zawarte w oleju. [patrz też: zasada otomoto, krotoski cichy samochody używane, krotoski cichy samochody używane Warszawa ]

Panewki zawsze odpowiednio zabezpiecza się przed możliwością przekręcania ich w gniazdach. Grubościenne panewki zabezpiecza się za pomocą kołków ustalających lub śrub mocujących pokrywę łożyska i przechodzacyeh przez wycięcie w materiale skorupy. Panewki cienkościenne z reguły zaopatruje Się w występy powstające przez odgięcie nadciętego w panewce paska o szerokości 5 . . .8 mm. Występy takie wchodzą w odpowiednie wnęki wyfrezowane w gnieździe łożyska. Wymienione sposoby ustalania panewek spełniają jedynie zadania dodatkowych zabezpieczeń.

Unieruchomienie panewki zapewnia się zasadniczo przez zaciśnięcie jej Skorupy w gnieździe łożyska, czyli tylko dzięki oporom tarcia. W razie niezupełnego przylegania panewki (wymagane przyleganie co najmniej na 00 0/0 powierzchni), podczas pracy silnika łatwo przekręca się ona w gnieździe, z jednoczesnym ścięciem występów zabezpieczających lub kotków. Ponadto niezupełne przyleganie skorupy do gniazda utrudnia odprowadzanie ciepła z łożyska, co często kończy sie jego przegrzaniem i zniszczeniem. Obciążenia poosiowe wału korbowego, występujące np. podczas wyłączania sprzęgła i w wyniku działania sił bezwładności (hamowanie samochodu), przejmuje jedno z łożysk głównych, tzw. łożysko oporowe, zwykle tylne lub środkowe. Panewki łożysk oporowych maja pierścieniowe obrzeża wylane stopem łożyskowym. Niekiedy łożysko oporowe ma tylko jedną półpanewkę z kołnierzem (jeśli obciążenia poosiowe są niewielkie), a drugą bez kołnierza. Wykonanie takie zabezpiecza zarazem półpanewki przed przekrecaniem się w gnieździe. Natomiast panewki korbowodów najczęściej nie mają kołnierzy oporowych, ponieważ tylko w wyjątkowych przypadkach zachodzi konieczność przejmowania obciażeń poosiowych występujących w wyniku bezwładności korbowodów.

Comments Off on Opel Blitz – najciekawsza ciężarówka czasów wojny

Posts Tagged ‘zasada otomoto’

Opel Blitz – najciekawsza ciężarówka czasów wojny

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Szczegóły konstrukcji kadłuba silnika zależa od układu cylindrów, systemu rozrządu silnika (dolno- lub górnozaworowy), miejsca wbudowania wału rozrządu i sposobu lego napędu. Kadłub o wymiennych mokrych tulejach cylindrów odznacza się najprostszą budową, lecz zarazem i stosunkowo najmniejszą sztywnością. Najbardziej skomplikowane konstrukcyjnie sa jednolite kadłuby widlastych silników o suchych tulejach cylindrów lub o cylindrach rozwiercanych w materiale bloków cylindrów.

Kadłuby silników odlewane są z żeliwa, a ostatnio coraz częściej również i ze stopów lekkich. Kadłuby ze stopów lekkich zaopatruje się we wtapiane lub wymienne (mokre) tuleje cylindrów, wykonane z materiałów cechujących się dostateczną odpornością na zużycie. Grubość ścian skrzyni korbowej w odlewie żeliwnym wynosi 5 . Read the rest of this entry »

Comments Off on Opel Blitz – najciekawsza ciężarówka czasów wojny

« Previous Entries