Odpływ liniowy a żuraw warsztatowy
Wypożyczalnia samochodów 4×4 – Warszawa Gdynia Katowice

Stopy łożyskowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Jako stopy łożyskowe są dziś stosowane powszechnie stopy w osnowie cynowej i ołowiowej, a w razie dużych obciążeń brązy ołowiowe i stopy aluminium z niklem. Szybko rozpowszechniaja się również Stopy kadmowe zawierające drobne ilości niklu, srebra i miedzi. Stopy takie odznaczają się odpornością na wysokie temperatury i doskonałymi własnościami zbliżonymi do brązów ołowiowych, lecz dość kosztowne.

Stopy ołowiowe i cynowe są to tzw. stopy białe lub „babbity. Stopy ołowiowe są znacznie tańsze niż cynowe, lecz mają o wiele gorsze własności; stop łożyskowy jest wylany lub nawalcowany (tylko brązy cynowe) na taśmę stalową o grubości 1,2. . .3,0 mm. Przed wylaniem stopem łożyskowym skorupy panewek powleka się cienką warstwą materiału wiążącego, np. cyny. Zabezpiecza to wymaganą przyczepność stopu łożyskowego do skorupy. Po obróbce wykańczającej panewki warstwa stopu łożyskowego ma zwykle grubość: białe stopy mm, brązy 0,4. . . 1,0 mm. Na ogół im cieńsza jest warstwa stopu łożyskowego, tym wytrzymuje on większe naciski jednostkowe 1 lepiej odprowadza ciepło, lecz zarazem jednak panewka staje się bardziej wrażliwa na twarde zanieczyszczenia zawarte w oleju. [patrz też: zasada otomoto, krotoski cichy samochody używane, krotoski cichy samochody używane Warszawa ]

Panewki zawsze odpowiednio zabezpiecza się przed możliwością przekręcania ich w gniazdach. Grubościenne panewki zabezpiecza się za pomocą kołków ustalających lub śrub mocujących pokrywę łożyska i przechodzacyeh przez wycięcie w materiale skorupy. Panewki cienkościenne z reguły zaopatruje Się w występy powstające przez odgięcie nadciętego w panewce paska o szerokości 5 . . .8 mm. Występy takie wchodzą w odpowiednie wnęki wyfrezowane w gnieździe łożyska. Wymienione sposoby ustalania panewek spełniają jedynie zadania dodatkowych zabezpieczeń.

Unieruchomienie panewki zapewnia się zasadniczo przez zaciśnięcie jej Skorupy w gnieździe łożyska, czyli tylko dzięki oporom tarcia. W razie niezupełnego przylegania panewki (wymagane przyleganie co najmniej na 00 0/0 powierzchni), podczas pracy silnika łatwo przekręca się ona w gnieździe, z jednoczesnym ścięciem występów zabezpieczających lub kotków. Ponadto niezupełne przyleganie skorupy do gniazda utrudnia odprowadzanie ciepła z łożyska, co często kończy sie jego przegrzaniem i zniszczeniem. Obciążenia poosiowe wału korbowego, występujące np. podczas wyłączania sprzęgła i w wyniku działania sił bezwładności (hamowanie samochodu), przejmuje jedno z łożysk głównych, tzw. łożysko oporowe, zwykle tylne lub środkowe. Panewki łożysk oporowych maja pierścieniowe obrzeża wylane stopem łożyskowym. Niekiedy łożysko oporowe ma tylko jedną półpanewkę z kołnierzem (jeśli obciążenia poosiowe są niewielkie), a drugą bez kołnierza. Wykonanie takie zabezpiecza zarazem półpanewki przed przekrecaniem się w gnieździe. Natomiast panewki korbowodów najczęściej nie mają kołnierzy oporowych, ponieważ tylko w wyjątkowych przypadkach zachodzi konieczność przejmowania obciażeń poosiowych występujących w wyniku bezwładności korbowodów.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: euroauto krotoski cichy samochody używane zasada otomoto